NBA publiceert consultatiereacties op discussienotitie ‘Geheimhouding Ontrafeld’

In november jl. publiceerde de NBA de discussienotitie ‘Geheimhouding Ontrafeld’ van de Stuurgroep Publiek Belang over de geheimhoudingsplicht van accountants.

De afgelopen periode bestond de mogelijkheid om te reageren op de discussienotitie. Deze consultatieperiode is onlangs gesloten en 15 belanghebbenden hebben een consultatiereactie ingestuurd.

Hieronder zijn de binnengekomen consultatiereacties te raadplegen.