Aangepaste voorbeeldteksten als Controleprocotol WNT buiten toepassing blijft

De NBA heeft aangepaste voorbeeldteksten voor specifieke sectoren / onderwerpen gepubliceerd. Dit in verband met de Uitvoeringsregeling WNT 2023 en de recente verduidelijking over de openbaarmakingsverplichting voor WNT-instellingen die deel uitmaken van een groep van rechtspersonen. Hieronder de aangepaste voorbeeldteksten. Deze worden niet in de Verklaringengenerator opgenomen.

Nadere uitleg

Onder bepaalde voorwaarden, zie de brief van het ministerie van BZK, mag de accountant de controle op deze WNT-verantwoording van een groep voor het jaar 2022 geheel buiten de controlescope plaatsen en buiten beschouwing laten. Alleen in dat geval heeft dat consequenties voor de controleverklaring.

Voor deze uitzonderingssituatie heeft de NBA een NB-tekst voorafgaand aan rapportage 10.2a en 10.6a, -b en -c met het volgende aandachtspunt:

'Onder omstandigheden kan het nodig zijn de betreffende controleverklaring aan te passen.

Dit is het geval indien door omstandigheden het Controleprotocol WNT 2022 buiten toepassing blijft.

In dat geval blijven vermeldingen en verwijzingen naar WNT en Controleprotocol WNT 2022 achterwege in de betreffende controleverklaring, uitgezonderd een overige-aangelegenheden-paragraaf om te melden dat het Controleprotocol WNT 2022 buiten toepassing blijft.'

Toekomstige aanpassingen

  • De NBA is bezig met een verbetering van controleverklaringen met een paragraaf over materiële onzekerheid over de continuïteit;
  • De NBA werkt verder aan een update van het Word-document met de rapportages voor een juridische transactie (inbreng, fusie en splitsing, NBA-voorbeeldteksten, sectie II, hoofdstukken 16, 17 en 18, Nederlands en Engels).