Hierop heeft COPRO geoordeeld dat het controleprotocol deels onuitvoerbaar is.

Het ministerie heeft daarom een overgangsregeling voor 2022 getroffen. Deze regeling geldt alleen in bepaalde gevallen.

Het ministerie heeft deze afspraken na overleg bevestigd in een brief aan de NBA. Hierin staat:

"Voor zover er WNT-instellingen zijn binnen een groep van rechtspersonen die gebruik maken van de mogelijkheid om in de geconsolideerde jaarrekening of de enkelvoudige jaarrekening van een van de andere rechtspersonen binnen de groep hun WNT-verantwoording op te nemen (de keuzemogelijkheid van artikel 5c, derde lid, Uitvoeringsregeling WNT), mag een accountant de controle op deze WNT-verantwoording van die groep voor het jaar 2022 in zijn geheel buiten de controlescope plaatsen."

Lees de voorwaarden die hiervoor gelden in de brief van het ministerie:

Download