Oorzakenanalyse: Fraude vraagt een meer kritische grondhouding (Engelse versie)

De op 7 juni 2022 door de NBA gepubliceerde verkennende oorzakenanalyse: Fraude vraagt een meer kritische grondhouding is ook in het Engels beschikbaar.

Met de oorzakenanalyse ‘Fraude vraagt een meer kritische grondhouding’ wil de NBA een aanzet geven tot verdere verbeteringen in de accountancysector op het gebied van fraudedetectie. De analyse wijst op de maatschappelijke functie en een daarbij passende meer kritische grondhouding van de accountant.