Oorzakenanalyse: Fraude vraagt een meer kritische grondhouding

De accountant moet van nature alerter zijn op frauderisico's en materiële afwijkingen als gevolg van fraude. Dat blijkt uit een verkennende oorzakenanalyse van de NBA.

Met de oorzakenanalyse 'Fraude vraagt een meer kritische grondhouding' wil de NBA een aanzet geven tot verdere verbeteringen in de accountancysector op het gebied van fraudedetectie.

De analyse wijst op de maatschappelijke functie en een daarbij passende meer kritische grondhouding van de accountant. Het gaat er om dat de accountant van nature alerter is op frauderisico's en materiële afwijkingen als gevolg van fraude.