(Voormalig) bestuursleden NBA ontvangen tuchtklacht oud-directeur

Oud-NBA-directeur Harm Mannak heeft bij de Accountantskamer een tuchtklacht ingediend tegen vijf (voormalig) NBA-bestuursleden, onder wie de huidige voorzitter en plaatsvervangend voorzitter. 

De betrokkenen betreuren dit en herkennen zich niet in de ingediende klacht.

Naar aanleiding van de door Mannak ingediende klacht heeft de NBA voorgesteld om met elkaar in gesprek te gaan.