Foto Liane Vlaskamp

Vlaskamp is 56 jaar en op dit moment algemeen directeur Particulieren bij de Belastingdienst. Zij is registeraccountant en werkte onder meer als controlerend accountant, IT-auditor en accountant in business. Bestuurslid Ingrid Hems, voorzitter van de selectiecommissie: "Liane is een all-round accountant, die veel verschillende facetten van het beroep kent. Ze heeft ervaring met het leiden van grote complexe organisaties en is daarom de beste kandidaat voor de NBA."

"De NBA is een prachtige en relevante organisatie", aldus Liane Vlaskamp. "Ik zie er naar uit om bij te kunnen dragen aan de verdere ontwikkeling van het beroep. De afgelopen jaren zijn er al grote stappen gemaakt; dat bestendigen is belangrijk en verbeteren is natuurlijk nooit af. Accountants spelen een grote rol in het maatschappelijk en economisch verkeer en de NBA faciliteert en ondersteunt hen daarbij. Daaraan bij te mogen dragen is een geweldige kans, die ik graag aan ga."

NBA-voorzitter Kris Douma: "Het bestuur is Berry Wammes veel dank verschuldigd voor wat hij jarenlang voor de beroepsorganisatie heeft betekend. Hij zal zich in zijn nieuwe rol gaan bezighouden met kennisdeling en kennisontwikkeling binnen het beroep. Wij zien ook uit naar de komst van Liane Vlaskamp en hebben veel vertrouwen dat zij zal bijdragen aan een goede samenwerking tussen directie en bestuur."

De NBA maakte eerder bekend in de zomer van 2023 naar Hoofddorp te verhuizen. Die verhuizing zal op 1 september, als Liane Vlaskamp als algemeen directeur begint, zijn afgerond.