Bij de opening van de ledenvergadering in de Prodentfabriek in Amersfoort benadrukte Douma de opstelling van alle zeven bestuursleden op het podium: met het gezicht naar de zaal, conform de suggestie van leden bij eerdere vergaderingen.

Handen uit de mouwen

Het beroep heeft een bijzondere tijd achter de rug, aldus Douma, verwijzend naar de eind november gepresenteerde slotrapportage van de Kwartiermakers toekomst accountancysector en het rapport van de Expertgroep Educatie. Het beroep moet nu zelf "de handen uit de mouwen steken", stelde de voorzitter, want er komen vooralsnog geen 'kwartiermakers 2.0'. "Goed dat de buitenwereld mee blijft kijken, maar we pakken zelf de regie."

Ook gaf hij aan dat dat er een gezamenlijke verantwoordelijkheid ligt voor alle betrokkenen in de keten als het om de juistheid van informatie gaat; reden waarom de NBA blijft strijden voor de verklaring omtrent risicobeheersing (VOR), die hopelijk snel realiteit zal worden.

Rug recht

De suggestie dat de NBA te afhankelijk zou zijn van grote marktpartijen zoals de big four, waarvoor in het rapport van de kwartiermakers wordt gewaarschuwd, ziet Douma anders. "Voelen wij ons als NBA belemmerd om te zeggen wat we moeten zeggen over de sector? Ik denk dat dat reuze meevalt." Net als individuele accountants moet ook de beroepsorganisatie soms de rug recht houden, maar veranderen doe je met de sector samen en niet over de sector heen, aldus de voorzitter.

De stemming over een verhoging van de contributie vroeg om een toelichting. Douma benoemde acht strategische projecten voor 2024 die invloed hadden op het benodigde budget, zoals de beroepscultuur, duurzaamheid, fraude, de mkb-praktijk en het opstellen van nieuwe beroepsprofielen. Ook komen er activiteiten voort uit de nieuwe Wet toekomst accountancysector, is geld nodig voor de data-gedreven NBA en wordt er gewerkt aan een hele nieuwe website.

Op vragen over het beroepsprofiel, de opleiding en de aanbevelingen van de Expertgroep Educatie daarover antwoordde Douma dat de NBA zorgvuldig gaat kijken naar die aanbevelingen. Het idee dat de titel voor accountants in business zou verdwijnen is wat hem betreft niet aan de orde: "integendeel, zou ik zeggen". De voorzitter erkende wel dat het een "uitdaging" wordt om alle genoemde projecten te realiseren.

Contributie

Na een toelichting op de begroting over 2024 door plaatsvervangend voorzitter Carla Slotema-Tesser, stemde uiteindelijk zestig procent van de aanwezige leden voor een contributieverhoging van negen procent. Douma was zich er van bewust dat dat ook betekende dat zo’n veertig procent er moeite mee had. Dat vraagt om efficiënt en kostenbewust opereren van de beroepsorganisatie in de komende tijd. Ook de begroting over 2024 werd met vergelijkbare percentages aangenomen.

Douma werd vervolgens met bijna 89 procent van de stemmen herkozen als voorzitter van de NBA voor 2024. Volgens bestuurslid Monika Bankert mag de beroepsorganisatie "heel blij zijn" met deze voorzitter, die zijn onafhankelijke rol goed vervult.

Mkb-vertegenwoordiging

De vergadering nam vervolgens afscheid van bestuurslid Annique van der Ha, waarmee ook de enige AA als bestuurslid vertrekt. Douma prees haar compassie voor de mkb-praktijk en haar inzet voor de kleinere kantoren. Van der Ha hoopte vooral dat de NBA zich blijft inzetten "voor alle accountants" en dankte het bestuur voor de "bijzondere reis" als bestuurslid.

Opvolger van Van der Ha is Jan Rijken, die is benoemd als nieuw bestuurslid vanuit de ledengroep openbaar accountants. Rijken is partner bij VDGC accountants en belastingadviseurs in Zeist en wil zijn kennis en ervaring als mkb-accountant graag inzetten voor het bestuur.

Daarmee telt het NBA-bestuur opnieuw twee leden vanuit de mkb-praktijk, na de eerdere benoeming van Steef Visser als bestuurslid in juni van dit jaar.