Foto Grecor de Vries

Grecor de Vries studeerde bedrijfseconomie aan de Haarlem Business School en daarna Beleid, Communicatie en Organisatie aan de VU in Amsterdam. Hij werkte tot 2017 in diverse management- en directiefuncties bij de Rabobank.

Sinds 2017 vervulde hij bij verschillende organisaties interimopdrachten. De laatste twee jaar werkte hij als directeur bedrijfsvoering bij RIBW K/AM, een organisatie die professionele ondersteuning biedt aan mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Tweehoofdige directie

De NBA heeft momenteel een eenhoofdige directie. Omdat het aantal lopende programma's in het kader van het meerjarenplan toeneemt en de complexiteit van het bureau navenant, heeft het NBA-bestuur besloten over te stappen naar een tweehoofdige directie: Liane Vlaskamp als algemeen directeur en een directeur operations. Die nieuwe directeur operations gaat nauw samenwerken met en rapporteren aan de algemeen directeur. Samen zullen zij verantwoordelijk zijn voor de aansturing van het bureau en de ondersteuning van het NBA-bestuur.

Verheugd

Grecor de Vries: "Ik verheug mij op mijn nieuwe rol. De accountancysector is volop in beweging en ik zie er naar uit om samen met Liane Vlaskamp leiding te geven aan het NBA-bureau, dat een belangrijke rol speelt bij de veranderingen in de sector."

NBA-voorzitter Kris Douma: "Het bestuur is verheugd met de komst van Grecor. Alle gesprekken die wij gevoerd hebben wijzen er op dat hij de juiste man op de juiste plek is. Het bestuur ziet uit naar de samenwerking."