Steef Visser RA (1959) is sinds 1979 werkzaam in de openbare accountantspraktijk en oprichter van Visser & Visser, waarvan hij tot eind 2022 bestuursvoorzitter was. Momenteel geeft hij leiding aan de verdere uitbouw van de accountantsactiviteiten van dit kantoor. Visser was daarnaast eerder voorzitter van de Commissie MKB van de NBA en heeft in die rol de invloed en betekenis van de mkb-accountant binnen de NBA duidelijker geprofileerd. Steef Visser is verder voorzitter van de raad van commissarissen bij Oost West Wonen te Middelharnis en tevens als voorzitter en/of bestuurslid actief voor verschillende maatschappelijke organisaties.

Carla Slotema-Tesser RA MPC CPC (1978) is directeur van de gemeentelijke accountantsorganisatie van Den Haag (GAD) en sinds december 2021 lid van het NBA-bestuur. Binnen het bestuur is zij voorzitter van de Audit en Risk Commissie en portefeuillehouder van het thema Maatschappelijke relevantie en het thema Onomstreden kwaliteit (inclusief regelgeving). Ook is zij lid van het bestuur van de ledengroep interne en overheidsaccountants (LIO), bestuurslid van het samenwerkingsverband Kwaliteitstoets Overheidsauditors (KOA) en bestuurslid van het stagebureau Rijksoverheid.

Ingrid Hems heeft het NBA-bestuur conform het aftredingsrooster verlaten.

Drie Loftrompetten

De ledenvergadering stemde daarnaast in met de benoeming van de eigen controlerend accountant van de NBA en met enkele ontwerpverordeningen. Aan het slot van de vergadering werd aan de leden Nancy Kamp-Roelands, Martin Hoogendoorn en Frans van der Wel de Loftrompet uitgereikt, vanwege hun grote inzet voor het Nederlandse accountantsberoep.