FAQ's bonussen, dividenduitkeringen en inkoop eigen aandelen (art 6a NOW 1.0 en/of artikel 7 NOW 2.0)

Toelichting symbolen

De NBA heeft het ministerie van SZW gevraagd om de vragen gemarkeerd met dit symbool ook op de website van het ministerie van SZW op te nemen omdat ze een relevante standpuntbepaling of interpretatie bevatten. Indien beschikbaar treft u bij deze vragen een link naar de website van het ministerie van SZW naar de betreffende tekst.

Deze FAQ betreft enkel situaties waarbij artikel 6a van de eerste tranche wordt toegepast.

Deze FAQ betreft de NOW 2.0-regeling (tweede tranche).

NB In De FAQ’s worden meerdere gelijksoortige termen gehanteerd: entiteiten, ondernemingen, werkmaatschappijen en dergelijke die een gelijksoortige betekenis hebben. Hier wordt steeds een vennootschap of rechtspersoon bedoeld.