Standaard 4400

article image
Volledige naam : Herziening Standaard 4400
Tijdslijn : Januari - december 2022
Status : Consultatiefase

Doelstelling

Na een grondige analyse (2021) waarbij de verschillen tussen Standaard 4400N en de herziene ISRS 4400 in beeld werden gebracht, is besloten om Standaard 4400N te herzien.

ISRS 4400 is de International Standard on Related Services (ISRS) 4400 Agreed-upon procedures engagements.

Het doel is om de Revised ISRS 4400 per 1 januari 2023 te implementeren door de vertaling van de Revised ISRS 4400. Hierbij wordt nagegaan of bepaalde specifieke Nederlandse aanpassingen nodig zijn met betrekking tot:

  • de rol van de beoogde gebruikers.
  • de omschrijving van de opdracht;
  • eventuele andere vereisten zoals over fraude/niet naleving van wet- en regelgeving.

» Projectplan - 2022: Herziening Standaard 4400N
» Projectplan 2021: Verschillenanalyse herziene ISRS 4400 versus Standaard 4400N

  • December 2021: Projectplan is opgesteld voor de implementatie en vertaling van de revised ISRS 4400.
  • Najaar 2021: Er is gekozen voor de implementatie van de revised ISRS 4400 per 1 januari 2023 door een vertaling van de revised ISRS 4400. Hiermee wordt aansluiting op de Internationale standaard het beste gewaarborgd.
  • Voorjaar 2021: Analyse van de verschillen tussen Nederlandse en Internationale versie van de standaard is gereed. Twee opties worden naast elkaar uitgewerkt.
  • Najaar 2020: Binnen het bureau wordt een aanvang gemaakt met een analyse van de herziene ISRS 4400N.
  • Juni 2020: Projectplan is goedgekeurd door het ACB.
  • Mei 2020: Een klein projectteam is samengesteld en heeft een projectplan opgesteld.
  • April 2020: Herziene ISRS 4400 is door de IAASB uitgebracht op 3 april 2020. Deze herziene standaard gaat in voor opdrachten die zijn overeengekomen op of na 1 januari 2022.

 

Op 19 juli 2022 is door de NBA het consultatiedocument ‘Herziene Standaard 4400 en consistentie aanpassingen in andere Standaarden’ gepubliceerd. U wordt van harte uitgenodigd om te reageren op deze consultatie. De consultatietermijn loopt tot en met 19 september 2022. Zie ook:

Voor de actuele Standaard 4400N verwijzen wij u naar de HRA.