HRA 2024

De HRA-bundel 2024 bevat een selectie van de in 2024 geldende regelgeving die relevant is voor accountants bij hun dagelijkse praktijkuitoefening. De HRA-webversie kun je vinden op de website. Deze versie is volledig doorzoekbaar en via hyperlinks kunt u snel navigeren binnen de HRA of informatie vinden op externe websites. Ook is de toelichtende tekst bij de regelgeving makkelijk te benaderen.

HRA 2023 uitverkocht

De bundel HRA 2023 is uitverkocht en niet meer leverbaar. Wel kunt u de pdf hier downloaden.

Begrippenlijst bij HRA

Snel een definitie opzoeken? Welke personen vallen onder het ‘opdrachtteam’? Wat verstaan we onder een ‘netwerk’? En wat bedoelen we met een ‘accountantsverklaring’? In de Handleiding Regelgeving Accountancy (HRA) gebruiken we veel begrippen. Deze begrippen heb je nodig om de regels goed toe te passen. Wil je weten wat een begrip betekent? Dat kun je snel vinden in de begrippenlijst bij de HRA 2024.

Belangrijkste wijzigingen in de HRA 2024?

De belangrijkste wijzigingen betreffen de aanpassingen in de NV COS:

  • Herziening Standaard 220: Kwaliteitsmanagement voor een controle van financiële overzichten.
  • Herziene Standaard 600: Bijzondere overwegingen - controles van financiële overzichten van een groep (inclusief de werkzaamheden van accountants van groepsonderdelen)
  • Herziening Standaard 3810N: Assurance-opdrachten inzake duurzaamheidsverslaggeving.
  • Herziening Standaard 4400: Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden (in werking 1 januari 2024)
  • Aanpassingen Standaarden naar aanleiding van de herziening Standaarden 220 en 600.

Overige aanpassingen HRA 2024

In samenhang met de wijzigingen in de NV COS zijn ook de volgende regelingen aangepast:

  • Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO);
  • de Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS);
  • Nadere voorschriften handelwijze accountant bij niet-naleving wet- en regelgeving door eigen organisatie of cliënt (NV NOCLAR).

    Deze aanpassingen zijn eerder gepubliceerd in de Staatscourant. De publicatiedatum staat in de regelgevingtechnische informatie bij de desbetreffende regelingen.

Verder is ook Europese regelgeving aangepast ivm de invoering van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

Q&As HRA 2024

Welke versie van de NV COS geldt voor opdrachten die betrekking hebben op het boekjaar 2023?

In het algemeen kun je voor opdrachten die betrekking hebben op het boekjaar 2023 de NV COS (geldend op 1-1-2023) uit de HRA 2023  gebruiken.  Alleen voor Standaard 4400 geldt een specifieke overgangsbepaling, zie hiervoor het nieuwsbericht.

Je kunt de voorwaarden nakijken in de Slotbepalingen van de NV COS (geldend op 25-4-2024).

HRA MKB-bundel 2023

De MKB-bundel 2023 is te downloaden als pdf. In deze uitgave is de belangrijkste regelgeving voor de samenstelpraktijk op een rij gezet. De MKB-bundel is niet als hard copy beschikbaar.

Wijzigingen

In deze bundel zijn de wijzigingen in de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA) opgenomen die vanaf 1 januari 2023 van kracht zijn. De wijzigingen hangen samen met aanpassingen van de International Code of Ethics (IESBA).

Verder zijn de wijzigingen in de nadere voorschriften permanente educatie 2019 opgenomen. Alle accountants moeten voldoen aan de vernieuwde regels rond permanente educatie. De aanpassingen verduidelijken de voorwaarden van het Plan van Aanpak en breiden de vrijstellingsbevoegdheid van het bestuur uit.

De regelgeving die is opgenomen in de MKB-bundel 2022 is van toepassing op accountants die alléén werkzaam zijn in de samenstelpraktijk.

Download oudere versies van de HRA

RAC 2002 en 2005

De Richtlijnen voor de Accountantscontrole (RAC) edities 2002 en 2005 zijn beschikbaar via de Beeldbank van de universiteitsbibliotheek van de Vrije Universiteit Amsterdam (UB VU).

Contact

Boekhandel NBA

088 496 03 23

Opmerkingen over de HRA 2024

Tref je fouten aan in de HRA of heb je opmerkingen over de online-versie geef dat dan hier aan.