Wat staat er in de begrippenlijst bij de HRA?

Alle begrippen uit de regels in de HRA zijn op alfabet verzameld. Ook kan gebruik worden gemaakt van een zoekfunctie in het PDF-bestand. Bij de begrippen is het volgende aangegeven:

  • de betekenis (definitie);
  • in welke regelgeving staat de definitie (bron);
  • op welke regels is een definitie van toepassing (bereik);
  • een eventuele toelichting.

Soms komt het voor dat hetzelfde begrip binnen verschillende regels wordt gebruikt. Daardoor kan een begrip meerdere definities hebben. Dit wordt uitgelegd in de begrippenlijst.

Hoe vind je de definities in de online HRA?

In de toekomst zijn definities automatisch te zien in de online HRA: door met de cursor op een begrip te gaan staan wordt de betekenis getoond. De NBA is bezig met de realisatie hiervan. Daarnaast zijn definities gewoonlijk ook te vinden in artikel 1 van de betreffende regelgeving. In de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden (NV COS) staan deze onder:

  • de paragraaf ‘Definities’ in de betreffende standaard; en
  • Standaard 000N Aanvulling op de definities in de Standaarden van de NV COS.

Heb je vragen of opmerkingen?

Wij hebben ons ingespannen om alle definities uit de HRA correct over te nemen in de begrippenlijst bij de HRA (als hulpmiddel). Als een definitie in de begrippenlijst toch afwijkt van een definitie in de HRA, dan is de HRA leidend. Mocht er desalniettemin een fout staat in de begrippenlijst, dan vragen wij hierbij om dit aan ons doorgeven via consultaties@nba.nl.

Andere vragen over definities kun je stellen via de Helpdesk Vaktechniek.

Download