De Verklaringengenerator

De NBA-verklaringengenerator is een applicatie waarmee u voorbeeldteksten in Word of XBRL-instances kunt maken. 

In de Verklaringengenerator zijn voorbeeldbrieven en voorbeeldrapportages opgenomen van:

  • controleverklaringen,
  • beoordelingsverklaringen,
  • rapporten van feitelijke bevindingen,
  • samenstellingsverklaringen.

De Verklaringengenerator is beschikbaar voor leden en niet-leden. 

Informatie over XBRL-instances in de Verklaringengenerator

Op 2 december 2022 heeft de NBA een update van de NBA-verklaringengenerator gepubliceerd. Met deze update is het mogelijk XBRL-instances van accountantsverklaringen te genereren op basis van de nieuwe NBA Taxonomie 2.1. De nieuwe taxonomie is een gevolg van de wijziging van Standaard 700. Ook de Taxonomie 2.0 is nog beschikbaar. Op de homepage van de verklaringengenerator kunt u kiezen welke NBA Taxonomie u wenst.

NBA Taxonomie 2.1: voor verslagperioden vanaf 2022

De Verklaringengenerator op basis van NBA Taxonomie 2.1 is bedoeld voor voorbeeldteksten in Word en XBRL-instances over verslagperioden vanaf 2022 en geldt voor de volgende rapportages (Nederlands en Engels):

  • Controleverklaringen die de volgende paragrafen bevatten: Informatie ter ondersteuning van ons oordeel; Controleaanpak frauderisico’s; Controleaanpak continuïteit;
  • Nieuw-format-beoordelingsverklaringen en Samenstellingsverklaringen

NBA Taxonomie 2.0: voor verslagperioden vóór 2022 en oud-format beoordelingsrapportages

De Verklaringengenerator op basis van NBA Taxonomie 2.0 is te gebruiken voor verslagperioden vóór 2022. Hiervoor geldt een overgangstermijn die vooralsnog loopt tot eind 2023. De Verklaringengenerator op basis van NBA Taxonomie 2.0 bevat alleen voorbeeldteksten in Word en XBRL-instances van controleverklaringen en oud-format-beoordelingsverklaringen en wordt slechts minimaal onderhouden.

Let op! In de controleverklaringen volgens NBA Taxonomie 2.0 gelden de volgende paragrafen als overige-aangelegenheden-paragrafen: Informatie ter ondersteuning van ons oordeel; Controleaanpak frauderisico’s en Controleaanpak continuïteit. Deze paragrafen zijn alleen mogelijk zonder benadrukkingsparagrafen en zonder de oob-passages: materialiteit, reikwijdte groepscontrole en kernpunten.