De controleverklaringen zijn ter analyse ingediend bij de NBA. Dat hebben zij gedaan om er zelf van te leren. En ook zijn ze nuttig voor andere accountants.

Achtergrond

In december 2021 is Standaard 700 herzien. Op grond van paragraaf 29B uit deze standaard dienen accountants in controleverklaringen voortaan een sectie 'Controleaanpak frauderisico's' op te nemen. Deze fraudesectie hoort bij een volledige set van financiële overzichten voor algemene doeleinden.

Illustratieve voorbeelden in aanvulling op NBA-handreiking 1150

Voor boekjaren die eindigen na 15 december 2022 is de wijziging van Standaard 700 van toepassing op controleverklaringen van alle wettelijke controles. In de NBA-handreiking 1150 'Rapporteren in de Sectie 'Controleaanpak frauderisico's in de controleverklaring' wordt beschreven hoe de accountant invulling kan geven aan de vereisten voor deze sectie. Dit is op basis van Standaarden 700 en 240. Daarnaast heeft de NBA voorbeeldteksten voor de sectie 'Controleaanpak frauderisico's' gepubliceerd die illustratief kunnen zijn in het rapportageproces bij de jaarrekeningen 2022.  

Meer informatie

Op de pagina Rapporteren over fraude en continuïteit vindt u alle informatie bij elkaar. Hier staat ook informatie voor controlecliënten.