Gebruikers van jaarrekeningen vragen zich al langere tijd af welke werkzaamheden accountants uitvoeren op het gebied van fraude en continuïteit bij de controle van jaarrekeningen. Ook is er bij investeerders en andere belanghebbenden een toenemende behoefte aan transparantie in zowel de jaarrekening als het directie- / bestuursverslag over deze onderwerpen. Met de invoering van de aangepaste Nederlandse Standaard 700 gaan alle accountants vanaf boekjaar 2022 in hun controleverklaringen bij jaarrekeningen rapporteren over fraude en continuïteit. Dit geldt alleen voor wettelijke controles. 

“De accountant is immers in de unieke en bevoorrechte positie dat hij of zij onafhankelijk achter de schermen kan kijken. Schermen die voor de rest van de maatschappij doorgaans gesloten blijven.”
Voortgangsrapportage Kwartiermakers

Informatie voor controlecliënten

Als klant van een accountantsorganisatie heeft u wellicht vragen over wat het rapporteren over fraude en continuïteit in de controleverklaring voor u betekent. Er is ook een Engelstalige versie beschikbaar.