Achtergrond

Bij gebruikers van de jaarrekening, investeerders, toezichthouders en banken, is niet altijd duidelijk welke werkzaamheden de accountant uitvoert op het gebied van fraude en continuïteit bij de controle van een jaarrekening. Terwijl zij juist behoefte hebben aan meer transparantie op deze thema’s.

Om hieraan tegemoet te komen, zijn accountants vanaf controlejaar 2022 verplicht in hun controleverklaring te rapporteren over hun werkzaamheden op het gebied van fraude en continuïteit. Standaard 700, waarin deze verplichting wordt opgenomen, ligt momenteel ter consultatie voor bij de leden. Deadline reacties 25 oktober.

In de brochure worden de komende veranderingen en de gevolgen voor de klant verder toegelicht, daarnaast vormt de brochure ook een handige leidraad voor accountants om het gesprek met hun klant aan te gaan.

Nu al vast het gesprek aangaan 

Voor niet-oob-accountantsorganisaties is de rapportage over fraude en continuïteit in de controleverklaring weliswaar nog niet verplicht over boekjaar 2021, maar gezien het maatschappelijke belang ervan, roept de NBA accountants op om nu al te rapporteren over deze onderwerpen. Dit biedt zowel accountants als klanten de mogelijkheid om alvast proef te draaien, voordat de nieuwe regelgeving daadwerkelijk van kracht wordt.

Voor oob-accountantsorganisaties geldt de verplichting om over fraude te rapporteren al wel over boekjaar 2021.

De NBA heeft ook een Engelse vertaling van de brochure uitgebracht.

Engelstalige versie