Symposia NEMACC

Symposium 16 december 2019

NEMACC organiseerde op 16 december 2019 in het NBC Congrescentrum te Nieuwegein een symposium met de volgende thema's:

  • aandachtspunten voor assurance bij niet-financiële informatie,
  • naar een praktisch toepasbaar verdienmodel en
  • handvatten voor adviesopdrachten.

De onderzoeksrapporten zijn te vinden / resultaten zijn opgenomen in de rubriek 'het documentatiecentrum van NEMACC'. De presentaties die tijdens het symposium zijn gebruikt, treft u onderstaand aan.

Door Accountant.nl is een verslag gemaakt van dit symposium.

oranje-lijn.png

Symposium 29 april 2019

NEMACC organiseerde wederom een symposium! De thema’s van dit symposium waren (a) “PACK PE-KE” en (b) “Financiering in het mkb”.

PACK PE-KE is een softwaretoepassing die (voor toepassing bij kleine, niet-complexe huishoudingen) alle stappen van het controleproces in kaart brengt en een relatie legt tussen de verplichtingen uit de controlestandaarden en de uit te voeren (en vast te leggen) werkzaamheden. Bij “Financiering in het mkb” staat de vraag centraal hoe de mkb-accountant in zijn rol als financiële huisarts adequaat kan reageren op financieringsvraagstukken bij zijn klant.

Het symposium vond plaats op 29 april 2019 in het NBC congrescentrum te Nieuwegein. 

Door Accountant.nl is een verslag gemaakt van dit symposium.

oranje-lijn.png

Symposium 10 december 2018

Tijdens het symposium van 10 december 2018 werden de volgende drie onderwerpen belicht:

Door Accountant.nl is een verslag van dit symposium gemaakt:

oranje-lijn.png

Symposium 8 februari 2018

Tijdens het symposium van 8 februari 2018 werden de volgende drie onderwerpen belicht:

Door Accountant.nl is een verslag van dit symposium gemaakt. 

oranje-lijn.png

Symposium 19 december 2017

Op 19 december 2017 vond er symposium plaats dat werd georganiseerd door NEMACC en de Commissie MKB van de NBA. Centraal thema op dit symposium was de nieuwe Europese privacywetgeving.

oranje-lijn.png

Symposium 8 juni 2017

Op 8 juni 2017 vond er weer een NEMACC-symposium plaats. Thema's waren Datalekken, Materialiteit en Social Media. Over dat laatste onderwerp werd een onderzoeksverslag gepresenteerd.

Lees het onderzoek van NEMACC naar social mediagebruik

Bekijk de presentaties:

oranje-lijn.png

Symposium 13 oktober 2016

Waardering vastgoed en risicomanagement in het mkb centraal op NEMACC-symposium.

Lees het verslag

Bekijk de presentaties:

oranje-lijn.png

Symposium 3 juni 2015

Tijdens dit symposium werd nader ingegaan op een tweetal door NEMACC uitgebrachte publicaties, te weten: het businessmodel van het mkb-accountantskantoor  en risicogericht samenstellen. De ruim 400 bezoekers konden niet alleen kennis nemen van de uitkomsten van het onderzoek, maar ook (met behulp van stemkastjes) aangeven wat hun mening is over de voorgelegde praktijkvraagstukken. 

Lees het verslag

Bekijk de presentaties: 

oranje-lijn.png

Symposium 17 december 2014

Tijdens dit derde symposium van NEMACC zijn de resultaten van vier onderzoeken gepresenteerd. Het betrof de onderwerpen imago van de mkb-accountant, cloud computing, ict trends en de werkkostenregeling.

oranje-lijn.png

Symposium 2 april 2014

Het tweede symposium van NEMACC stond in het teken van geïntegreerd rapporteren. Bij geïntegreerd rapporteren gaat het niet alleen om de financiële prestaties van een bedrijf, maar wordt de nadruk met name ook gelegd op de samenhang tussen bedrijfsstrategie, de omgeving, de risico's en kansen en de financiële en niet financiële prestaties van een onderneming. De accountant kan in dit traject een belangrijke (advies)rol vervullen.
Op basis van door NEMACC verricht onderzoek is een methodiek ontwikkeld om in zeven stappen tot een dergelijke vorm van rapporteren te komen.

oranje-lijn.png

Symposium 14 maart 2012

Tijdens het eerste symposium van NEMACC werd het hooglerarenteam (Hans Gortemaker, Martin Hoogendoorn, Peter Kavelaars, Roy Thurik) geïntroduceerd. Deze hoogleraren zullen het onderzoek coördineren op de verschillende de verschillende aspecten van het werkterrein van de mkb-accountant: samenstellen/controleren, verslaggeving, fiscaliteit, ondernemerschap.

Bekijk videofragmenten uit de presentaties van: