Evenementen NEMACC

Komende evenementen

 29 april 2019 - NEMACC-symposium

NEMACC organiseert wederom een symposium! De thema’s van dit symposium zijn (a) “PACK PE-KE” en (b) “Financiering in het mkb”.

PACK PE-KE is een softwaretoepassing die (voor toepassing bij kleine, niet-complexe huishoudingen) alle stappen van het controleproces in kaart brengt en een relatie legt tussen de verplichtingen uit de controlestandaarden en de uit te voeren (en vast te leggen) werkzaamheden. Bij “Financiering in het mkb” staat de vraag centraal hoe de mkb-accountant de mogelijkheden in zijn rol als financiële huisarts adequaat kan reageren op financieringsvraagstukken bij zijn klant.

Het symposium vindt plaats op 29 april 2019 in het NBC congrescentrum te Nieuwegein en begint om 16.00 uur. Deelname aan het symposium is gratis voor NBA leden en levert u 2 PE-uren op. U kunt zich aanmelden via www.nemacc-symposium.nl

Eerdere evenementen

 

Symposium 10 december 2018

Tijdens het symposium van 10 december 2018 werden de volgende drie onderwerpen belicht:

Assurance bij niet-financiële informatie

Data-analyse

Hoe kijken interne en externe stakeholders aan tegen de kwaliteit van een mkb-accountantskantoor?

Door Accountant.nl is een verslag van dit symposium gemaakt:

Verslag symposium Accountant.nl (december 2018)

Symposium 8 februari 2018

Tijdens het symposium van 8 februari 2018 werden de volgende drie onderwerpen belicht:

Door Accountant.nl is een verslag van dit symposium gemaakt. 

Symposium 19 december 2017

Op 19 december 2017 vond er symposium plaats dat werd georganiseerd door NEMACC en de Commissie MKB van de NBA. Centraal thema op dit symposium was de nieuwe Europese privacywetgeving.

Symposium 8 juni 2017

Op 8 juni 2017 vond er weer een NEMACC-symposium plaats. Thema's waren Datalekken, Materialiteit en Social Media. Over dat laatste onderwerp werd een onderzoeksverslag gespresenteerd.

Lees het onderzoek van NEMACC naar social mediagebruik

Bekijk de presentaties:

Symposium 13 oktober 2016

Waardering vastgoed en risicomanagement in het mkb centraal op NEMACC-symposium.

Lees het verslag

Bekijk de presentaties:

Symposium 3 juni 2015

Tijdens dit symposium werd nader ingegaan op een tweetal door NEMACC uitgebrachte publicaties, te weten: het businessmodel van het mkb-accountantskantoor  en risicogericht samenstellen. De ruim 400 bezoekers konden niet alleen kennis nemen van de uitkomsten van het onderzoek, maar ook (met behulp van stemkastjes) aangeven wat hun mening is over de voorgelegde praktijkvraagstukken. 

Lees het verslag

Bekijk de presentaties: