NEMACC

NEMACC is het kenniscentrum van de NBA en de Erasmus Universiteit Rotterdam waarbij het functioneren van de mkb-accountant centraal staat.

Het doel van NEMACC is de ondersteuning en de profilering van de maatschappelijke betekenis van de mkb-accountant. Binnen NEMACC werken de NBA en de Erasmus Universiteit Rotterdam samen om nieuwe kennis en inzichten te genereren die van praktische betekenis kunnen zijn voor het functioneren van de mkb-accountant. NEMACC is een kenniscentrum dat gefinancierd wordt uit het vermogen van de NOvAA (een van de twee beroepsorganisaties voor accountants die op 1 januari 2013 zijn opgegaan in de NBA).

Organisatie

Op de activiteiten van NEMACC wordt toezicht gehouden door een Raad, die bestaat uit twee vertegenwoordigers van de NBA en twee van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). De voorzitter van de Raad wordt benoemd door de AA's in het bestuur van de NBA.

De operationele activiteiten van NEMACC worden gecoördineerd door een dagelijks bestuur. Dit dagelijks bestuur bestaat uit dr. Antoinette Rijsenbilt namens de EUR en Frans van Schaik namens de NBA.

Wat doet NEMACC?

Contact

Frans van Schaik RA AA Secretaris bestuur NBA 020 301 02 73
dr. Antoinette Rijsenbilt Onderzoeker bij de Erasmus School of Accounting & Assurance 010 408 12 79