Rapporteren over fraude en continuïteit

article image

Rapporteren over fraude en continuïteit begin op tijd

De NBA roept accountants van niet-oob-organisaties op om de rapportage over fraude en continuïteit in de controleverklaring tijdig op te pakken. Vanaf 2022 zijn zij hiertoe verplicht. De NBA is bezig met de ontwikkeling van een toolkit om accountants zoveel mogelijk te ondersteunen. Op deze pagina vindt u alle relevante informatie, waaronder de onlangs verschenen NBA handreiking 1150 over rapporteren over aanpak controlerisico's. NBA handreiking 1151 over rapporteren over continuïteit volgt in december.

Ook accountants van oob-organisaties die over 2021 al moeten rapporteren kunnen nuttige informatie vinden op deze pagina.

Achtergrond

Gebruikers van jaarrekeningen vragen zich al langere tijd af welke werkzaamheden accountants uitvoeren op het gebied van fraude en continuïteit bij de controle van jaarrekeningen. Ook is er bij investeerders en andere belanghebbenden een toenemende behoefte aan transparantie in zowel de jaarrekening als het directie- / bestuursverslag over deze onderwerpen. Met de invoering van de aangepaste Nederlandse Standaard 700 gaan accountants vanaf dit jaar in hun controleverklaringen bij jaarrekeningen rapporteren over fraude en continuïteit. Dit geldt alleen voor wettelijke controles en gebeurt gefaseerd. Voor controles bij oob-organisaties geldt het rapporteren over fraude en continuïteit al over boekjaar 2021. Voor niet-oob-organisaties geldt dit voor controles over boekjaar 2022.

“De accountant is immers in de unieke en bevoorrechte positie dat hij of zij onafhankelijk achter de schermen kan kijken. Schermen die voor de rest van de maatschappij doorgaans gesloten blijven.”
Voortgangsrapportage Kwartiermakers