Voorop bij rapporteren over fraude en continuïteit

article image

Waarom nu al starten met rapporteren over fraude en continuïteit

De NBA roept accountants van niet-oob-organisaties op om voor één controlecliënt alvast over boekjaar 2021 te rapporteren over fraude en continuïteit in de controleverklaring. Hoewel zij pas over 2022 hierover hoeven te rapporteren hoopt de NBA dat veel accountants dit nu al oppakken. Met als tegenprestatie maximale ondersteuning vanuit de NBA in de vorm van een toolkit en online helpdeskformulier. Op deze pagina vindt u alle relevante informatie hierover.

Ook accountants van oob-organisaties die over 2021 al moeten rapporteren kunnen nuttige informatie vinden op deze pagina.

» Doe mee!

Achtergrond

Gebruikers van jaarrekeningen vragen zich al langere tijd af welke werkzaamheden accountants uitvoeren op het gebied van fraude en continuïteit bij de controle van jaarrekeningen. Ook is er bij investeerders en andere belanghebbenden een toenemende behoefte aan transparantie in zowel de jaarrekening als het directie- / bestuursverslag over deze onderwerpen. Met de invoering van de aangepaste Nederlandse Standaard 700 gaan accountants vanaf dit jaar in hun controleverklaringen bij jaarrekeningen rapporteren over fraude en continuïteit. Dit geldt alleen voor wettelijke controles en gebeurt gefaseerd. Voor controles bij oob-organisaties geldt het rapporteren over fraude en continuïteit al over boekjaar 2021. Voor niet-oob-organisaties geldt dit voor controles over boekjaar 2022.
Maar … waarom nu al niet beginnen als accountant van een niet-oob-accountantsorganisatie, met extra ondersteuning vanuit de NBA.

“De accountant is immers in de unieke en bevoorrechte positie dat hij of zij onafhankelijk achter de schermen kan kijken. Schermen die voor de rest van de maatschappij doorgaans gesloten blijven.”
Voortgangsrapportage Kwartiermakers