Rapporteren over fraude en continuïteit

article image

Rapporteren over fraude en continuïteit

Vanaf boekjaar 2022 zijn accountants verplicht om in de controleverklaring te rapporteren over fraude en continuïteit. Om accountants daarbij te helpen heeft de NBA hiervoor een toolkit ontwikkeld. Op deze pagina vindt u alle relevante informatie, waaronder de NBA-handreikingen 1150 Rapporteren over aanpak controlerisico's en 1151 Rapporteren over continuïteit.

Achtergrond

Gebruikers van jaarrekeningen vragen zich al langere tijd af welke werkzaamheden accountants uitvoeren op het gebied van fraude en continuïteit bij de controle van jaarrekeningen. Ook is er bij investeerders en andere belanghebbenden een toenemende behoefte aan transparantie in zowel de jaarrekening als het directie- / bestuursverslag over deze onderwerpen. Met de invoering van de aangepaste Nederlandse Standaard 700 gaan alle accountants vanaf boekjaar 2022 in hun controleverklaringen bij jaarrekeningen rapporteren over fraude en continuïteit. Dit geldt alleen voor wettelijke controles. 

“De accountant is immers in de unieke en bevoorrechte positie dat hij of zij onafhankelijk achter de schermen kan kijken. Schermen die voor de rest van de maatschappij doorgaans gesloten blijven.”
Voortgangsrapportage Kwartiermakers