Taak

De werkgroep AQI en Data vloeit voort uit de eerdere werkgroep Dashboard Accountancy. Met de presentatie van de elf Audit Quality Indicators (AQI’s) door de Kwartiermakers Toekomst Accountancysector heeft de werkgroep in 2023 gewerkt aan het testen van de AQI’s. In 2024 wil de werkgroep – vooruitlopend op de wetgeving- de uitkomsten van de AQI’s publiceren als pilot. 

Daarnaast kijkt de werkgroep naar data in de sector. Dit betreft i) het uniformeren van data-uitvragen zoals de NBA- monitor, AFM- Monitor, AQI’s en AFM datagedreven toezicht; ii) het leren van de data uit het datagedreven toezicht van de AFM en iii) werken aan een sectorbrede visie op data. 

Samenstelling werkgroep

 • Wendy van Eijk-Teeuwen (Q-concepts)
 • Marko van Sluis (Mazars)
 • Joeri Ooms (EY)
 •  Berkalp Doganer (EY)
 • Dennis Baanvinger (KPMG)
 • Guido Vet (KPMG)
 • Jeroen Bellinga (PwC)
 • Martijn van Opijnen (BDO)
 • Allard Hibma (Deloitte)
 • Ferry van Leyen (PwC)
 • Armand Koopmans (HLB Witlox van den Boomen)
 • Robert Hutchison (De Jong & Laan)
 • Carl Roest (NBA)
 • Peter Hopstaken (Mazars) sponsor werkgroep AQI en Data

De werkgroep wordt ondersteund vanuit het NBA-bureau en rapporteert aan de Stuurgroep Publiek Belang.

Contact werkgroep

Heb jij ervaringen die je zou willen delen? Zie jij kansen voor de werkgroep? Heb je iets wat je de werkgroep mee zou willen geven? Deel dit vooral met een van de leden of stuur een mail.

Contact

Carl Roest RA

Manager Kwaliteit