De volgende thema's in de agenda komen als eerste aan de orde:

  • Invoering van een op het structuurregime geïnspireerd governance model;
  • Overdracht van het toezicht van NBA/SRA naar de AFM;
  • Vliegurencriterium;
  • Kwaliteitsgerichte cultuur.