Daarbij wordt gekeken naar de volgende dilemma’s:

 • Wanneer faillissementen plaatsvinden, blijkt soms dat de jaarrekeningen die hieraan voorafgaand zijn uitgebracht geen (toereikende) toelichtingen door de organisatie en de accountant hierover bevatten, terwijl dit wel had gekund en gemoeten.
 • Organisaties moeten steeds sneller inspelen op grote (maatschappelijke) ontwikkelingen, terwijl de complexiteit van deze ontwikkelingen toeneemt. Welke rol speelt de accountant bij het vergroten van het inzicht in de toekomstbestendigheid van organisaties?

Thematiek

Een organisatie kan jaren draaien zonder dat er iets aan de hand lijkt. Maar wanneer omstandigheden veranderen, of wanneer doorgaan op de huidige wijze ontoereikend is, kan de continuïteit van een onderneming in gevaar komen. In veel gevallen is dat direct aan de cijfers te zien, maar soms is de dreiging van discontinuïteit moeilijker zichtbaar. Denk bijvoorbeeld aan de impact van klimaatverandering op bestaande bedrijfsmodellen, of een plotselinge crisis.

De kern van het accountantsberoep draait om het waarborgen van de kwaliteit van (niet-) financiële informatie van organisaties door het verstrekken van een redelijke mate van zekerheid bij deze informatie. Zekerheid die nodig is voor het nemen van beslissingen. Verwachte of onverwachte discontinuïteit van organisaties leidt tot kapitaalvernietiging, wantrouwen in het financieel bestel en doet vaak ook afbreuk aan de door de accountant verstrekte zekerheid. De maatschappelijke aandacht voor hoe accountants verslaglegging doen over continuïteit is daarom groot.

Taak

De activiteiten van de werkgroep Continuïteit dragen bij aan het realiseren van de doelstellingen van Stuurgroep Publiek Belang op dit thema.

Samenstelling werkgroep

 • Wytse van der Molen (PwC), sponsor namens de Stuurgroep Publiek Belang
 • Kees Romers (EY)
 • Wiert Smid (PwC), voorzitter
 • Henk Kats (SRA)
 • Ronald van Dijk (Mazars)
 • Mohammed Houba (Deloitte)
 • Dennis Serberie (KPMG)
 • Jeroen Westdijk (Confirm)
 • Tim Koelewijn (EY)
 • Melissa Klaver-Drost (NBA-themaregisseur Continuïteit)
 • Patrick Maes (NBA)

De werkgroep wordt ondersteund vanuit het NBA-bureau en rapporteert aan de Stuurgroep Publiek Belang.

Input welkom

De praktijk is de beste leerschool, dus heb jij ervaringen die je zou willen delen? Zie jij kansen voor de beroepsgroep? Heb je iets wat je de werkgroep mee zou willen geven? Deel dit vooral met een van de leden of stuur een mail naar continuiteit@nba.nl. 

Contact

Melissa Klaver-Drost

themaregisseur Continuïteit
088 4960 485