Werkgroep Fraude

De werkgroep Fraude werkt onder regie van de Stuurgroep Publiek Belang en het Platform niet-OOB aan het voorkomen en detecteren van fraude, corruptie, witwassen en niet naleving van wet- en regelgeving. De werkgroep Fraude is een samenwerking tussen de NBA en accountantsorganisaties.

Taak

De Werkgroep Fraude ondersteunt accountants op het gebied van fraudedetectie in de breedste zin van het woord. De activiteiten van de Werkgroep Fraude dragen bij aan het realiseren van de fraude doelstellingen van de NBA.

Samenstelling werkgroep

  • Sander Kranenburg (partner PwC) - voorzitter
  • Berry van Blijderveen (EY)
  • Valentijn Kerklaan (KPMG)
  • Gerrie Lenting (Deloitte)
  • Dick van Onzenoort (BDO/voorzitter Expertgroep fraude)
  • Ariën Oskam (Grant Thornton)
  • Johan Peters (SRA)
  • Verantwoordelijk lid Stuurgroep Publiek Belang: Rob Bergmans
  • Verantwoordelijk lid nOOB platform: Erik van der Haar

De werkgroep wordt ondersteund vanuit het NBA-bureau en rapporteert aan de Stuurgroep Publiek Belang en het Platform niet-OOB.

Contact

marianne-van-kimmenade.jpg
Marianne van Kimmenade themaregisseur Fraude 020 3010328