Werkgroep Dashboard Accountancy

De Werkgroep Dashboard Accountancy werkt onder regie van de Stuurgroep Publiek Belang aan het zichtbaar maken van verbetering van kwaliteit en de prestaties van accountantskantoren. De werkgroep is een samenwerking tussen de NBA en accountantsorganisaties.

Publicaties

Taak

Er is veel maatschappelijke discussie over het werk van de accountant. Als gevolg van incidenten en uitkomsten van onderzoeken door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft dit vertrouwen een flinke deuk opgelopen. Met het Dashboard Accountancy wil de accountancysector zichtbaar maken hoe het werkt aan verbetering van haar kwaliteit en de prestaties van accountantskantoren. 

Samenstelling werkgroep

  • Marko van Sluis (Mazars)
  • Suzan Mannaerts-de Swart (EY)
  • Joeri Ooms (EY)
  • Jeroen Bellinga (PwC)
  • Janneke Timmers (PwC)
  • Guido Klüth (KPMG)
  • Erwin Breij (NBA)
  • Ferry van Leyen (Deloitte)
  • Berry Wammes (NBA-bureau) sponsor werkgroep Dashboard

De werkgroep wordt ondersteund vanuit het NBA-bureau en rapporteert aan de Stuurgroep Publiek Belang.

Het Dashboard Accountancy van de NBA is ontstaan naar aanleiding van de veranderagenda 2019 van de Stuurgroep Publiek Belang.