Werken aan een kwaliteitsgerichte cultuur: good practices

De accountantssector werkt aan kwaliteitsverbetering, zo laten de verschillende initiatieven zien de afgelopen jaren. Met de publicatie: “Werken aan een kwaliteitsgerichte cultuur’; Hoe pak je dat aan? zet de sector wederom een stap. In deze publicatie geven verschillende accountantsorganisaties aan hoe zij de kwaliteitsverbetering binnen hun organisatie hebben aangepakt.

Zes good practices

In de publicatie worden zes good practices uitgewerkt, die zowel betrekking hebben op structuur als cultuur: systemen en processen enerzijds, gedrag, normen en waarden anderzijds. Voorbeelden die tot stand zijn gekomen aan de hand van gesprekken met verantwoordelijke professionals binnen de organisaties, waarbij de focus vooral is gericht op verbetering van de auditkwaliteit.

U kunt de publicatie in zijn geheel downloaden of per uitgewerkt voorbeeld.

Van elkaar leren

De beschrijvingen van de good practices zijn eerst en vooral bedoeld als inspiratie voor alle accountantsorganisaties die werken aan kwaliteitsverbetering. Iets wat niet in veel sectoren voorkomt. Aanvullend hierop wordt anderen een beeld geboden op hoe de sector kwaliteitsverbetering aanpakt: een kijkje in de keuken.

Vervolg

Als vervolg op de publicatie organiseert de NBA in het najaar een aantal bijeenkomsten waarin accountantsorganisaties ervaringen met elkaar kunnen delen.

Onderdeel van de Veranderagenda

Deze publicatie maakt onderdeel uit van het project Veranderagenda Audit. Met de Veranderagenda werkt de beroepsgroep aan de duurzame kwaliteitsverbetering van de accountantscontrole. De agenda omvat onder andere initiatieven op het gebied van kwaliteitsbegrip, cultuurverandering, partner- en verdienmodel, kennis & vaardigheden, fraude en continuïteit.