Benoemingen ALV december 2019

Benoeming accountant en plaatsvervangend accountant

In de ledenvergadering van 16 decemer 2019 kwam, volgens de daarvoor geldende regels, de benoeming van de accountant en plaatsvervangend accountant belast met de controle van het boekjaar 2020 aan de orde.

Accountant en plaatsvervangend accountant

Doorgaans worden in de ledenvergadering van juni de accountant en de plaatsvervangend accountant benoemd die de controle van het komend boekjaar uitvoeren. In 2019 heeft die benoeming in juni niet plaatsgevonden omdat de NBA van accountant wenste te wisselen en toen nog geen naam van een beoogde nieuwe accountant beschikbaar had. Op dat moment bestond wel reeds het voornemen in december een ledenvergadering te houden. Daarom vond de benoeming plaats in de ledenvergadering van december.

Vervolgprocedure

Ten minste zes weken voor de datum van de ledenvergadering deelde het bestuur de namen van de door hem aanbevolen kandidaten mede. Tot drie weken voor de datum van de ledenvergadering kon door een ledengroepbestuur of door leden een kandidaat worden aanbevolen voor bovenvermelde vacatures. Een door leden aanbevolen kandidaat dient door ten minste 50 leden gezamenlijk te worden aanbevolen (artikel 5, Verordening op de Ledenvergadering).