Met het besluit wordt een uitzondering gemaakt op de verplichting van zorgaanbieders om een jaarverantwoording openbaar te maken over de boekjaren 2022 en 2023.

In hun reactie vragen NBA en SRA extra aandacht voor de rechtsongelijkheid voor nieuwe zorgaanbieders of zorgaanbieders met een gewijzigde rechtsvorm. Ook wijzen zij op de structurele problematiek rondom openbaarmaking van jaarrekeningen van de eerstelijnszorg voor 1 juni en capaciteitsproblematiek.

Download