Carla Slotema-Tesser

Mevrouw Drs. Carla G.A. Slotema-Tesser RA MPC CPC (1978) is directeur van de gemeentelijke accountantsorganisatie van Den Haag (GAD) en gemeente accountant en is sinds december 2021 lid van het NBA-bestuur, waarbinnen zij tevens voorzitter is van de Audit en Risk Commissie en portefeuillehouder van het thema Maatschappelijke relevantie en het thema Onomstreden kwaliteit (inclusief regelgeving). Daarnaast is zij lid van het bestuur van de ledengroep interne en overheidsaccountants (LIO). Ook is zij bestuurslid van het samenwerkingsverband Kwaliteitstoets Overheidsauditors (KOA) en bestuurslid van het stagebureau Rijksoverheid. Zij heeft een brede en lange ervaring als accountant in de publieke sector zowel centraal als decentraal.

Kwaliteitsbevordering, verbinden, kennisdelen, ontregelen en innoveren zijn facetten van het accountantsvak waar Carla’s passie ligt. In de publieke sector is zij met veel energie de afgelopen jaren met deze facetten bezig geweest. Vanuit die achtergrond kijkt ze ernaar uit om een positieve bijdrage te kunnen leveren, met de NBA-leden, het bestuur en stakeholders, aan de verdere ontwikkeling van het mooie vakgebied.