Creatieve Conferentie

article image

Creatieve Conferentie

In het decor van treinwagons, rails en wissels bundelden we de krachten mèt onze leden. Met een scherp verhaal van inspirator, schrijver en spreker Menno Lanting en met uitdagende hersenkrakers van de Denker des Vaderlands, Daan Roovers werd de conferentie afgetrapt. Daarnaast luisterden we terug naar 'het geluid' dat is opgehaald tijdens tientallen NBA Open toekomsttafels in het land. Vervolgens bepaalden de deelnemers welke designlabs van start moeten gaan met het ontwikkelen van de nieuwe 'communities' en 'faculties'. Hiermee vormde de Creatieve Conferentie de kick-off van fase 2 van NBA Open. In deze fase bepalen we samen met leden de nieuwe koers. 

Programma:

11.30 uur - Inloop, registratie en lunch
12.30 uur - Start Creatieve Conferentie
15.30 uur - Einde Creatieve Conferentie 
16.00 uur - Start Algemene Ledenvergadering