Creatieve Conferentie

article image

Creatieve Conferentie

In het decor van treinwagons, rails en wissels bundelen we de krachten m├Ęt onze leden. Met een scherp verhaal van inspirator, schrijver en spreker Menno Lanting en met uitdagende hersenkrakers van de Denker des Vaderlands, Daan Roovers wordt de conferentie afgetrapt. Daarnaast luisteren we terug naar 'het geluid' dat is opgehaald tijdens tientallen NBA Open toekomsttafels in het land. Vervolgens bepalen de deelnemers welke designlabs van start moeten gaan met het ontwikkelen van de nieuwe 'communities' en 'faculties'. Hiermee vormt de Creatieve Conferentie de kick-off van fase 2 van de NBA Open. In deze fase bepalen we samen met leden de nieuwe koers.

Het bestuur van de NBA roept de leden van harte op om beide onderdelen (ALV en Creatieve Conferentie) van de middag bij te wonen. 

Programma in het kort

11.30 uur - Inloop, registratie en lunch
12.30 uur - Start Creatieve Conferentie
15.30 uur - Einde Creatieve Conferentie 
16.00 uur - Start Algemene Ledenvergadering

 

Geen lid, maar wel geïnteresseerd in de Creatieve Conferentie?

Stuur een e-mail naar: evenementen@nba.nl