article image
Op 19 juni werd de Ledenvergadering (ALV) van de NBA gehouden in het Spant! te Bussum. De belangrijkste agendapunten waren: het jaarrapport 2016, het jaarplan 2017, de herziene begroting 2017 en de begroting 2018. Ook vonden een aantal (her)benoemingen plaats.

Meer informatie

Themabijeenkomst

Download de presentaties van de Themabijeenkomst Accountants tussen bits en bytes

Meer info

Agenda en vergaderstukken

Ook alle benoemingen op een rij

Meer info