article image
Op dinsdag 19 december 2017 vond een bijzondere ledenvergadering plaats. Naast het Visiedocument stond de benoeming van een nieuw bestuurslid op de agenda voor deze bijeenkomst. Voorafgaand aan de Ledenvergadering, organiseerde de NBA de mkb-bijeenkomst: Nieuwe Europese privacywetgeving in 2018. Ook de LOA-Ledengroepvergadering vond op dezelfde dag plaats. Hieronder vindt u alle informatie over de bijeenkomsten.

NBA-bijeenkomsten 19 december 2017

Bijzondere Ledenvergadering

Visiedocument en bestuursbenoeming

Meer informatie

MKB-bijeenkomst Privacywetgeving

Nieuwe wet in 2018

Meer informatie

LOA-Ledengroepvergadering

Nieuwe bestuursleden