Algemene Ledenvergadering - 17 december 2018

Op maandag 17 december 2018 werd de Ledenvergadering (ALV) van de NBA gehouden in De Fabrique, Westkanaaldijk 7 te Utrecht, aanvang 16.00 uur (registratie vanaf 15.00 uur). 

Een nieuwe locatie!

fabrique-1024x682.jpg

Agenda en vergaderstukken

Tijdens de ALV gaf het bestuur een update van de projecten Vernieuwingsagenda en werden de uitgangspunten voor de nieuwe NBA-governance toegelicht en besproken met de zaal. Daarnaast werd een voorstel tot inkrimping van het bestuur en werden twee ontwerpverordeningen ter goedkeuring voorgelegd.

 

Totaalpakket vergaderstukken

Ontwerpverordeningen 17 december 2018

De NBA heeft op 16 oktober 2018 twee ontwerpverordeningen gepubliceerd die behandeld zijn tijdens de bijeenkomst van de ledenvergadering op 17 december 2018. De eerste ontwerpverordening heeft betrekking op de verkleining van het bestuur. De tweede is erop gericht om er voor te zorgen dat een accountantsorganisatie ten minste eens in de zes jaar wordt getoetst.

Zienswijzen op de ontwerpverordeningen konden tot maandag 12 november 2018 worden ingediend bij het bestuur. Hiervan heeft niemand gebruikgemaakt.

Amendementen konden tot en met zondag 2 december 2018 worden ingediend.