Algemene Ledenvergadering - 17 december 2018

Op maandag 17 december 2018 wordt de Ledenvergadering (ALV) van de NBA gehouden in De Fabrique, Westkanaaldijk 7 te Utrecht, aanvang 16.00 uur (registratie vanaf 15.00 uur). 

Een nieuwe locatie!

fabrique-1024x682.jpg

Agenda en vergaderstukken

Tijdens de ALV geeft het bestuur een update van de projecten Vernieuwingsagenda en worden de uitgangspunten voor de nieuwe NBA-governance toegelicht en besproken met de zaal. Daarnaast wordt een voorstel tot inkrimping van het bestuur en worden twee ontwerpverordeningen ter goedkeuring voorgelegd.

 

Totaalpakket vergaderstukken

Aanmelden /machtigen voor NBA-leden

Aanmelden/volmacht verlenen

Volmachten dienen op grond van de Verordening op de ledenvergadering uiterlijk woensdag 12 december 2018 te zijn ingediend. Elk lid kan op de Ledenvergadering stemmen mede namens maximaal drie andere leden.

Aanmelden kan tot op de dag van de ledenvergadering op 17 december.

Aanmelden voor niet-leden

Aanmelden voor niet-leden

Ontwerpverordeningen 17 december 2018

De NBA heeft op 16 oktober 2018 twee ontwerpverordeningen gepubliceerd die behandeld zullen worden tijdens de bijeenkomst van de ledenvergadering op 17 december a.s. De eerste ontwerpverordening heeft betrekking op de verkleining van het bestuur. De tweede is erop gericht om er voor te zorgen dat een accountantsorganisatie ten minste eens in de zes jaar wordt getoetst.

Zienswijzen op de ontwerpverordeningen konden tot maandag 12 november 2018 worden ingediend bij het bestuur. Hiervan heeft niemand gebruikgemaakt.

Amendementen kunnen tot en met zondag 2 december 2018 worden ingediend.