Kandidaatstelling t.b.v. de ledenvergadering van de NBA d.d. 15 juni 2020

Vacatures
Op grond van artikel 5 lid 2 van de Verordening op de ledenvergadering beveelt het bestuur van de NBA de ledenvergadering de volgende personen aan ter benoeming in een vacature:

 • benoeming als bestuurslid
  mevrouw drs. M. Bankert RA

 • herbenoeming als voorzitter
  de heer M.J. van der Vegte RA

 • benoeming als plaatsvervangend voorzitter
  mevrouw M. Bensellam-Bouhtala RA

 • benoeming als accountant
  mevrouw A.J. Bast-den Hollander RA

 • benoeming als plaatsvervangend accountant
  de heer H.T. Koetje RA