Bestuur beveelt Monika Bankert aan als kandidaat bestuurslid

In de bestuurssamenstelling is conform schema een vacature voor een door de ledenvergadering te benoemen bestuurslid. Het bestuur heeft voor deze vacature een profiel opgesteld. Belangrijke aspecten daarin zijn maatschappelijke betrokkenheid en bestuurlijke ervaring. De wervingsprocedure is ondersteund door een extern werving- en selectiebureau. 

Het bestuur is verheugd aan de leden Monika Bankert als kandidaat bestuurslid aan te bevelen. Zij is kandidaat voor de vacature waarin de ledenvergadering op 15 juni a.s. een nieuw bestuurslid benoemt. Met Monika Bankert stelt het NBA-bestuur een accountant voor die met enthousiasme voor het beroep en betrokkenheid bij de NBA een actieve en verbindende bijdrage wil leveren in het bestuur.

Monika Bankert, kandidaat bestuurslid

Mevrouw drs. M. (Monika) Bankert RA (1966) is sinds 1999 werkzaam als zelfstandig interim-manager en consultant in haar bedrijf BRID. Zij is gespecialiseerd in verslaggeving en controlling.

In 1989 is Monika Bankert na haar studie bedrijfseconomie gestart bij Deloitte Dijker van Dien (één van de rechtsvoorgangers van het huidige PwC). Zij heeft daar 9 jaar gewerkt als accountant, eerst in de mkb-praktijk en in de gezondsheidszorg en daarna in de internationale praktijk waarvan twee jaar in Parijs.

Naast haar werk voor BRID is zij penningmeester van de Stichting Brooke Hospital for Animals, lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Onderlinge Studenten Steun Kriterion en secretaris van IMRA, een kwaliteitsnetwerk van ervaren interim-managers die ook RA zijn.

In de periode van 2016 tot en met 2019 heeft Monika haar interim-werkzaamheden onderbroken om onderzoek te doen naar de oorzaken van vrouwenonderdrukking. Daartoe heeft zij de natuurlijke en culturele evolutie van de mensheid gevolgd. De zoektocht bracht haar naast vele inzichten, die ze in een lijvig manuscript heeft verwoord, een andere blik op wereld en een nieuwe methodologie. Ze noemt dit de menselijkheidsindex. Het is een denksysteem dat kan helpen bij het sturen en evalueren van menselijkheid in al onze samenlevingsvormen.

Tijdens haar zoektocht kwam Monika erachter dat accountants onmisbaar zijn voor het goed functioneren van de mensheid. Samenlevingen hebben behoefte aan betrouwbare informatie. Accountants kunnen hier een belangrijke bijdrage aan leveren en als experts van administratie, controle en verslaggeving kunnen zij ook helpen bij het toevoegen van waarde aan niet-financiële informatie en aan informatie over het functioneren van overheid en politiek. Goede informatie is van cruciaal belang, omdat het de grondslag is voor menselijke besluitvorming en de verantwoording van leiderschap.

Vorig jaar heeft zij op persoonlijke titel een advies voor de Commissie Toekomst Accountancysector geschreven waarin zij haar visie op de bredere toekomst van het accountantsberoep naar voren brengt. In 'Accountant – helper van het steentijdgroepje 2.0' grijpt ze terug op het ontstaan van het vak van accountant zo'n vijf duizend jaar geleden. Daarnaast pleit zij voor het menselijker, en dus aantrekkelijker, maken van het accountantsvak. 'Accountants zijn geen robots, en ook geen supermensen', aldus Monika.

Ze kijkt er naar uit om als bestuurslid van de NBA daadwerkelijk bij te dragen aan de innovatie en vermenselijking van ons beroep, dat te lang negatief in het voetlicht heeft gestaan. 'Een mooi en dienstbaar beroep dat er echt toe doet in onze wereld.'