Christel Deckers MBA

Mevrouw dr. C.M.H.A. (Christel) Deckers MBA (1961) is sinds 1991 werkzaam als interim bestuurder, toezichthouder en consultant, veelal in het publieke domein. Zij is gespecialiseerd in complexe veranderprocessen en governance vraagstukken.

christel-deckers-375x375.jpgNa doctoraalstudies Slavistiek en Spraaktechnologie, Bedrijfskunde en haar Master of Change Management in Engeland is Christel Deckers in 2000 gepromoveerd aan de Business School of Economics.

Naast haar werk als interim bestuurder is zij sinds 2006 lid van diverse Raden van Toezicht. Op dit moment onder meer van ASKO (Primair onderwijs), Het Maxima Medisch Centrum en het Trimbos instituut.

Belangrijke thema’s voor Christel zijn: blijven leren en naar buiten kijken en het samen leveren van kwaliteit vanuit een duurzaam perspectief. Zo doet ze ook sinds 2018 onderzoek aan het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur naar ‘De relatie tussen bestuur en toezicht’.

Gevraagd naar haar affiniteit met het accountantsberoep geeft Christel Deckers aan: “Ik heb vanuit mijn verschillende rollen als ondernemer, interim bestuurder en toezichthouder veel contact met accountants en hun professie. Tijdens mijn werkzaamheden ervaar ik het bijzondere belang van accountants, niet alleen voor een handtekening onder een jaarverslag maar tevens ook als inspirerende en eigentijdse gesprekspartner in goede en slechte tijden. Ook, en misschien wel juist, tijdens deze lange pandemieperiode.”

Met betrekking tot haar voordracht als bestuurslid zegt Christel: “Als enige niet-accountant in het bestuur zie ik mijn benoeming als een belangrijk signaal dat de NBA echt openstaat en wil investeren in vernieuwing, óók in het bestuur. Ik kijk er dan ook naar uit om mijn kennis, kunde en ervaring in te brengen om de Accountant 3.0 samen verder vorm te geven. Net als in mijn overige bestuursfuncties zal ik dat nu ook gaan doen met veel enthousiasme en mijn hele ziel en zakelijkheid!”