Start onderzoekscentrum mkb en ondersteuningsfonds mkb

Familiebedrijf

De NBA-Commissie MKB en SRA starten in 2022, na de opheffing van NEMACC, een nieuw onderzoekscentrum gericht op het mkb. Zij gaan hierbij de samenwerking aan met het AC-scholenoverleg: de accountancy-opleidingen aan de hogescholen. Het onderzoekscentrum zal zich exclusief richten op ondersteuning van het werk van de mkb-accountant en de thema’s die hij of zij in zijn werk tegenkomt in de samenstellings- en controlepraktijk. Naast dit onderzoekscentrum stelt de NBA ook geld uit het mkb-fonds beschikbaar voor projecten waar mkb-accountants baat bij hebben. Leden met een idee kunnen een aanvraag indienen om voor subsidie in aanmerking te komen.