Jaaroverzicht 2020

Over de NBA

over-de-nba-600x375.jpgNederland rekent op zijn accountants. Het accountantsberoep is volop in beweging en de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) is de spin in dat web. De NBA initieert, stimuleert en monitort veranderingen en verbeteringen in de accountancysector. Vanuit de wettelijke taken die de NBA zijn toebedeeld, maar ook proactief.

Onze 22.000 leden verwachten van ons dat wij weten wat er speelt, dat we de verschillende rollen die accountants hebben in het economisch verkeer begrijpen en dat wij ons maximaal inspannen om de belangen van alle accountants te vertegenwoordigen. Accountants die hun werk doen in het publiek belang.

Om aan die verwachting te kunnen voldoen zijn onze medewerkers professionals die initiatiefrijk en doortastend zijn. Bij de NBA staan samenwerking en voortdurende persoonlijke ontwikkeling centraal.
 

Jaarrapport 2020

Het jaarrapport van de NBA presenteert een volledig geïntegreerde jaarrapportage. De daarin genoemde activiteiten zijn gerelateerd aan organisatiedoelstellingen, resultaten en ingezette middelen. Financiële en niet-financiële gegevens worden in samenhang gepresenteerd.

Herziene upload d.d. 10 juni 2021 ivm een tekstuele onvolkomenheid in de controleverklaring in de upload d.d. 28 mei 2021. De strekking van de verklaring is ongewijzigd.

Jaarplan 2021

De NBA zet in 2021 de meerjarige strategie, zoals geformuleerd in 2018, voort. 'Werken aan een vitaal beroep' is de titel van het NBA-Jaarplan 2021.