Jaaroverzichten, -rapporten en -plannen

De NBA brengt elk jaar een Jaaroverzicht uit met de belangrijkste highlights uit het desbetreffende jaar. Daarnaast wordt elk kalenderjaar een Jaarrapport opgesteld met hierin het bestuursverslag, de jaarrekening en de toelichting. Dit jaarrapport wordt elk jaar ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering (ALV). Ook publiceert de NBA elk jaar een jaarplan inclusief begroting. 

De jaaroverzichten tot 2012 zijn als PDF te downloaden. Het jaaroverzicht van 2013 verscheen op Pinterest.

Jaaroverzicht 2016

Het Jaaroverzicht 2016 bevat de belangrijkste onderwerpen waar de NBA zich in 2016 mee bezig heeft gehouden. Ook wordt al een doorkijk gegeven naar 2017. Door de opzet, veel beeld en korte teksten, krijgt u als lezer op een snelle manier een beeld van NBA activiteiten van de NBA.

Jaaroverzicht-2016.PNG

Jaarrapport 2016

Het Jaarrapport 2016 is ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering van 19 juni a.s. 

Eerdere jaarrapporten

Jaarplannen

In het jaarplan presenteert de NBA jaarlijks haar doelen voor het komende jaar. Het jaarplan 2017 staat op de agenda van de Algemene Ledenvergadering van 19 juni 2017.