Jaaroverzichten, -rapporten en -plannen

De NBA brengt elk jaar een Jaaroverzicht, Jaarrapport en Jaarplan en begroting uit. Het Jaaroverzicht bevat de belangrijkste highlights uit het desbetreffende jaar. In het Jaarrapport zijn het bestuursverslag, de jaarrekening en de toelichting opgenomen. Dit jaarrapport wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de ALV. Het Jaarplan, het woord zegt het al, bevat de plannen voor het komende jaar en de begroting is mede hierop gebaseerd. 

Jaaroverzicht 2021

Het Jaaroverzicht 2021 bevat de belangrijkste onderwerpen waar de NBA zich in 2021 mee bezig heeft gehouden.

Jaaroverzicht 2021

Jaarrapport 2021

Het Jaarrapport 2021 staat op de agenda van de Algemene Ledenvergadering van 13 juni 2022. 

Jaarplannen

Jaarplan 2023