Jaaroverzichten, -rapporten en -plannen

De NBA brengt elk jaar een Jaaroverzicht, Jaarrapport en Jaarplan en begroting uit. Het Jaaroverzicht bevat de belangrijkste highlights uit het desbetreffende jaar. In het Jaarrapport zijn het bestuursverslag, de jaarrekening en de toelichting opgenomen. Dit jaarrapport wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de ALV. Het Jaarplan, het woord zegt het al, bevat de plannen voor het komende jaar en de begroting is mede hierop gebaseerd. 

Jaaroverzicht 2020

Het Jaaroverzicht 2020 bevat de belangrijkste onderwerpen waar de NBA zich in 2020 mee bezig heeft gehouden.

Jaarrapport 2020

Het Jaarrapport 2020 staat op de agenda van de Algemene Ledenvergadering van 14 juni 2021. 

Eerdere jaarrapporten

Jaarplannen

Jaarplan 2022