Jaaroverzichten, -rapporten en -plannen

De NBA brengt elk jaar een Jaaroverzicht uit met de belangrijkste highlights uit het desbetreffende jaar. Daarnaast wordt elk kalenderjaar een Jaarrapport opgesteld met hierin het bestuursverslag, de jaarrekening en de toelichting. Dit jaarrapport wordt elk jaar ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering (ALV). Ook publiceert de NBA elk jaar een jaarplan inclusief begroting. 

De jaaroverzichten tot 2012 zijn als PDF te downloaden. Het jaaroverzicht van 2013 verscheen op Pinterest.

Jaaroverzicht 2017

Het Jaaroverzicht 2017 bevat de belangrijkste onderwerpen waar de NBA zich in 2017 mee bezig heeft gehouden. Ook wordt al een doorkijk gegeven naar 2018. Door de opzet, veel beeld en korte teksten, krijgt u als lezer op een snelle manier een beeld van NBA activiteiten van de NBA.

jaaroverzicht2017-screenshot.jpg

Jaarrapport 2017

Het Jaarrapport 2017 stond op de agenda van de Algemene Ledenvergadering van 18 juni 2018. 

Eerdere jaarrapporten

Jaarplannen

In het jaarplan presenteert de NBA jaarlijks haar doelen voor het komende jaar. Het jaarplan 2018 staat op de agenda van de Algemene Ledenvergadering van 18 juni 2018.