Jaaroverzichten en -plannen

De NBA brengt sinds 2011 elk jaar een jaaroverzicht uit met de belangrijkste highlights. Daarnaast wordt elk kalenderjaar een overzicht gepubliceerd van de plannen.

De jaaroverzichten van 2014, 2015 en 2016 volgen binnenkort. De jaaroverzichten tot 2012 zijn als PDF te downloaden. Het jaaroverzicht van 2013 verscheen op Pinterest.

Jaaroverzicht 2012

Jaaroverzicht 2011

Jaarplannen

In het jaarplan presenteert de NBA jaarlijks haar doelen voor het komende jaar. Het thema van 2016 is 'Werken aan nieuw perspectief'.