Aandachtsgebied Care

Tot het aandachtsgebied Care behoren onder andere Wlz, Wmo en Jeugdzorg. De werkgroep bestaat uit de volgende leden:

  • Helmer de Coninck
  • Margery Kuikman
  • Rob Leensen
  • Paul Mulder
  • Wil-Jan van de Rijdt
  • Mike Tagage
  • Marco Walhout