NBA Sectorcommissie Coziek

Actueel

oranje-lijn.png

Over de commissie

Coziek functioneert sinds 2014 als sectorcommissie van de NBA. De verkorte naamgeving verwijst naar de oorspronkelijke naam Commissie Ziekenhuisvoorzieningen. De commissie bestaat uit openbare en interne accountants die werkzaam zijn voor de zorgaanbieders in de zorgsector, als ook accountants in business. De zorgsector bestaat uit drie sectoren: Cure, Care en GGZ. Meer specifiek betreft dit de medisch specialistische zorg, GGZ-zorg, Wmo en Jeugdzorg, Wijkverpleging en Forensische Zorg. Voor een eenvoudige toelichting op de relevante wetgeving zie: Wetten over zorg en ondersteuning eenvoudig uitgelegd. De commissie fungeert ook als adviesorgaan voor het NBA-bestuur.

oranje-lijn.png

Werkterrein

Coziek vervult een adviserende en coördinerende rol voor accountants, vooral waar het gaat om de interpretatie van regelgeving naar de dagelijkse praktijk en de rol van de accountant. Coziek onderhoudt periodiek contacten met diverse partijen in de sector zoals NZa, VWS, Justitie, WFZ en brancheorganisaties. Thema's zijn onder andere regelgeving, jaarrekeningen, bekostigingsverantwoordingen en subsidieafrekeningen. Coziek voert in een vroeg stadium overleg over de uitvoerbaarheid van nieuwe regelingen, vanuit het perspectief van verantwoording en controleerbaarheid in de praktijk.

Aandachtsgebieden

Binnen Coziek bestaan drie aandachtsgebieden. Klik op een van de onderstaande links voor actuele informatie en contactpersonen.

Controleprotocollen in de zorgsector worden in samenwerking met de Werkgroep COPRO beoordeeld.

 

oranje-lijn.png

Jaarkalender 2019

oranje-lijn.png

Algemene publicaties

oranje-lijn.png

Samenstelling Coziek

Coziek bestaat uit twaalf leden. Acht leden zijn werkzaam bij de big four-kantoren, één bij een middelgroot kantoor, één als intern accountant, één als accountant in business en één namens de SRA.

 • Jan Hendrikx (partner EY, lid)
 • Helmer de Coninck (partner PwC, lid)
 • Debby Koopman-Seeboldt (directeur Interne Audit Services AMC, lid namens NFU-OAAZ)
 • Margery Kuikman (partner KPMG, lid)
 • Rob Leensen (partner EY, voorzitter)
 • Mariska van de Luur (partner KPMG, lid)
 • Wil-Jan van de Rijdt (partner Deloitte, lid)
 • Mike Tagage (partner BDO, lid)
 • Marco Walhout (partner Deloitte, lid)
 • Toine van den Broek (Raad van Bestuur Karakter, lid namens AiB)
 • Christiaan Hameeteman (PwC)

 • Gerald Kuipers (directielid AGZ, lid namens SRA)
 • Maarten Muurling (EY, vanuit IT Audit)
 • Salo van Berg (KPMG, vanuit IT Audit)

Contactpersoon Coziek

Koos_Vos.jpg
Koos Vos Secretaris Coziek 020 301 03 47