NBA Sectorcommisie Coziek

Actueel

september 2017

Commissie: 'Zorguitgaven moeten sneller en beter in beeld'

7 april 2017 - Met betrekking tot de Nabetaling ORT neemt NBA-Coziek het volgende standpunt in.

20 maart 2017 - Als sectorcommissie Coziek van de NBA (hierna: Coziek) worden wij momenteel regelmatig benaderd met de vraag of in de jaarrekening 2016 een voorziening voor onregelmatigheidstoeslag tijdens vakantie mag c.q. moet worden getroffen. Deze vraag kan op dit moment niet sectorbreed worden beantwoord.

Over de commissie

Coziek functioneert sinds 2014 als sectorcommissie van de NBA. De verkorte naamgeving verwijst naar de oorspronkelijke naam Commissie Ziekenhuisvoorzieningen. De commissie bestaat uit openbare en interne accountants die werkzaam zijn voor de zorgaanbieders in de zorgsector. De zorgsector bestaat uit drie sectoren: Cure, Care en GGZ. Meer specifiek betreft dit de medisch specialistische zorg, GGZ-zorg, Wmo en Jeugdzorg, Wijkverpleging en Forensische Zorg. De commissie fungeert ook als adviesorgaan voor het NBA-bestuur.

Werkterrein

Coziek vervult een adviserende en co√∂rdinerende rol voor accountants, vooral waar het gaat om de interpretatie van regelgeving naar de dagelijkse praktijk en de rol van de accountant. Coziek onderhoudt periodiek contacten met diverse partijen in de sector zoals NZa, VWS, Justitie, WFZ en brancheorganisaties. Thema's zijn onder andere regelgeving, jaarrekeningen, bekostigingsverantwoordingen en subsidieafrekeningen. Coziek voert in een vroeg stadium overleg over de uitvoerbaarheid van nieuwe regelingen, vanuit het perspectief van verantwoording en controleerbaarheid in de praktijk.

Aandachtsgebieden

Binnen Coziek bestaan drie aandachtsgebieden. Klik op een van de onderstaande links voor actuele informatie en contactpersonen.

Controleprotocollen in de zorgsector worden in samenwerking met de Werkgroep COPRO beoordeeld.

Samenstelling Coziek

Coziek bestaat uit elf leden. Acht leden zijn werkzaam bij de big four-kantoren, een bij een middelgroot kantoor, een als intern accountant en een namens de SRA.

 • Arjen Hakbijl (partner PwC, lid)
 • Jan Hendrikx (partner EY, lid)
 • Helmer de Coninck (partner PwC, lid)
 • Debby Koopman-Seeboldt (hoofd IAS AMC, lid namens OAAZ)
 • Margery Kuikman (partner KPMG, lid)
 • Rob Leensen (partner EY, voorzitter)
 • Mariska van de Luur (partner KPMG, lid)
 • Wil-Jan van de Rijdt (partner Deloitte, lid)
 • Mike Tagage (partner BDO, lid)
 • Paul Mulder (Zirkzee Groep, lid namens SRA)
 • Marco Walhout (partner Deloitte, lid)

Contactpersonen Coziek

Koos Vos Secretaris Coziek 020 301 03 47
Jenny Dankbaar Commissiebegeleider Coziek 020 301 03 43