NBA Sectorcommissie Coziek

Actueel

Oranje lijn

Over de commissie

Coziek functioneert sinds 2014 als sectorcommissie van de NBA. De verkorte naamgeving verwijst naar de oorspronkelijke naam Commissie Ziekenhuisvoorzieningen. De commissie bestaat uit openbare en interne accountants die werkzaam zijn voor de zorgaanbieders in de zorgsector, als ook accountants in business. De zorgsector bestaat uit drie sectoren: Cure, Care en GGZ. Meer specifiek betreft dit de medisch specialistische zorg, GGZ-zorg, Wmo en Jeugdzorg, Wijkverpleging en Forensische Zorg. Voor een eenvoudige toelichting op de relevante wetgeving zie: Wetten over zorg en ondersteuning eenvoudig uitgelegd. De commissie fungeert ook als adviesorgaan voor het NBA-bestuur.

Oranje lijn

Werkterrein

Coziek vervult een adviserende en coördinerende rol voor accountants, vooral waar het gaat om de interpretatie van regelgeving naar de dagelijkse praktijk en de rol van de accountant. Coziek onderhoudt periodiek contacten met diverse partijen in de sector zoals NZa, VWS, Justitie, WFZ en brancheorganisaties. Thema's zijn onder andere regelgeving, jaarrekeningen, bekostigingsverantwoordingen en subsidieafrekeningen. Coziek voert in een vroeg stadium overleg over de uitvoerbaarheid van nieuwe regelingen, vanuit het perspectief van verantwoording en controleerbaarheid in de praktijk.

Aandachtsgebieden

Binnen Coziek bestaan drie aandachtsgebieden. Klik op een van de onderstaande links voor actuele informatie en contactpersonen.

Controleprotocollen in de zorgsector worden in samenwerking met de Werkgroep COPRO beoordeeld.

 

Oranje lijn

Vergaderingen 2023

Op dinsdagochtenden
Locatie: online

Data volgen nog

Oranje lijn

Algemene publicaties

Oranje lijn

Samenstelling Coziek

 • drs. H.A.B. (Helmer) de Coninck RA (voorzitter, PwC)
 • drs. C. (Christiaan) Hameeteman RA (PwC)
 • drs. M.J. (Marieke) Poelen RA (EY)
 • A.W. (Aline) Slagboom- de Ruiter MSc RA (EY)
 • Ing. M. (Maarten) Muurling RE (IT Audit EY)
 • drs. W.J.P.M. (Wil-Jan) van de Rijdt RA (Deloitte)
 • W. (Willemina) Feenstra RA (Deloitte)
 • R. (Rob) Karlas RA (BDO)
 • E.J. (Eelke-Jan) Jongsma RA (BDO)
 • M. F. (Frederike) van Eekeren‐Huson MSc RA (KPMG)
 • drs. J. (Jochem) Dijkstra RA (KPMG)
 • M.J.R. (Marjolein) van Velthoven MSc RA (IAD JB Ziekenhuis)
 • drs. A.A.B.D.M. (Toine) van den Broek RA (RvB Karakter)
 • drs. G.A. (Gerald) Kuipers RA (AGZ, lid namens SRA)

Contactpersoon Coziek

Koos Vos (375x375)
drs. Koos Vos RA Secretaris Coziek 088 4960 347