NBA Sectorcommissie Coziek

Actueel

Oranje lijn

Over de commissie

Coziek functioneert sinds 2014 als sectorcommissie van de NBA. De verkorte naamgeving verwijst naar de oorspronkelijke naam Commissie Ziekenhuisvoorzieningen. De commissie bestaat uit openbare en interne accountants die werkzaam zijn voor de zorgaanbieders in de zorgsector, als ook accountants in business. De zorgsector bestaat uit drie sectoren: Cure, Care en GGZ. Meer specifiek betreft dit de medisch specialistische zorg, GGZ-zorg, Wmo en Jeugdzorg, Wijkverpleging en Forensische Zorg. Voor een eenvoudige toelichting op de relevante wetgeving zie: Wetten over zorg en ondersteuning eenvoudig uitgelegd. De commissie fungeert ook als adviesorgaan voor het NBA-bestuur.

Oranje lijn

Werkterrein

Coziek vervult een adviserende en co√∂rdinerende rol voor accountants, vooral waar het gaat om de interpretatie van regelgeving naar de dagelijkse praktijk en de rol van de accountant. Coziek onderhoudt periodiek contacten met diverse partijen in de sector zoals NZa, VWS, Justitie, WFZ en brancheorganisaties. Thema's zijn onder andere regelgeving, jaarrekeningen, bekostigingsverantwoordingen en subsidieafrekeningen. Coziek voert in een vroeg stadium overleg over de uitvoerbaarheid van nieuwe regelingen, vanuit het perspectief van verantwoording en controleerbaarheid in de praktijk.

Aandachtsgebieden

Binnen Coziek bestaan drie aandachtsgebieden. Klik op een van de onderstaande links voor actuele informatie en contactpersonen.

Controleprotocollen in de zorgsector worden in samenwerking met de Werkgroep COPRO beoordeeld.

 

Oranje lijn

Vergaderingen 2020

Op dinsdagen
Locatie: online

Vergaderingen 2021

Op dinsdagen
Locatie: NBA/online

 • Dinsdag 26 januari 2021
 • Dinsdag 16 maart 2021
 • Dinsdag 13 april 2021
 • Dinsdag 21 mei 2021
 • Dinsdag 15 juni 2021
 • Dinsdag 21 september 2021
 • Dinsdag 2 november 2021
 • Dinsdag 14 december 2021

Jaarkalender 2019

Oranje lijn

Algemene publicaties

Oranje lijn

Samenstelling Coziek

 • drs. R.H.W.H. (Rob) Leensen RA (voorzitter, EY)
 • Mw. drs. M.J. (Marieke) Poelen RA (EY)
 • Ing. M. (Maarten) Muurling RE (IT Audit EY)
 • drs. H.A.B. (Helmer) de Coninck RA (PwC)
 • drs. C. (Christiaan) Hameeteman RA (PwC)
 • Mw. M.J. (Margery) Kuikman RA (KPMG)
 • Mw. drs. M.W.J. (Mariska) van de Luur RA (KPMG)
 • S. (Salo) van Berg RE (IT Audit KPMG)
 • drs. W.J.P.M. (Wil-Jan) van de Rijdt RA (Deloitte)
 • Mw. W. (Willemina) Feenstra RA (Deloitte)
 • drs. M.M.H. (Mike) Tagage RA (BDO)
 • Mw. D.G.A. (Debby) Koopman-Seeboldt RA (IAD AMC, lid namens NFU-OAAZ)
 • drs. A.A.B.D.M. (Toine) van den Broek RA (RvB Karakter)
 • drs. G.A. (Gerald) Kuipers RA (AGZ, lid namens SRA)

Contactpersoon Coziek

Koos Vos (375x375)
Koos Vos Secretaris Coziek 020 301 03 47