Toelichting Finance & control

Op basis van je zelfreflectie geven we je een advies. Bij ieder advies tref je leerdoelen, competenties en suggesties aan hoe je invulling kunt geven aan deze leerdoelen en competenties. Deze voorbeelden kunnen je helpen om de leerdoelen specifiek te maken voor je eigen situatie.

Download

Bepaal je startniveau

Welke omschrijving geeft het beste je huidige kennis en ervaring weer op het gebied van duurzaamheid?

1. Basis

Ik heb nog onvoldoende kennis om te begrijpen wat de impact is van het onderwerp op mijn werkveld. Het onderwerp is voor mij nieuw.

Meer informatie

2. Onthouden en begrijpen

Ik ben bekend met de basiskennis. Ik weet dat er belangrijke wet- en regelgeving (aanstaande) is op gebied van duurzaamheid/ESG, maar mag mij  nog wel verdiepen om te begrijpen wat de impact is op rapportage of managementinformatieprocessen.

Meer informatie

3. Toepassen en analyseren

Ik ben van mening dat ik voldoende kennis heb, kan betrouwbare kpi's definiëren. Mijn (leer)vragen zijn meer gericht op hoe ik:

  • betrouwbare data en informatieprocessen creër en hoe je deze processen beheerst;
  • De keten van data-uitwisseling kan meenemen in de verandering.

Meer informatie

4. Evalueren en creëren

Ik zie het als mijn ontwikkeling om mijn kennis en ervaring in te zetten om sectorbrede duurzaamheids-/ESG-informatie te integreren binnen de management controlcyclus inclusief analyse en mitigatie van (fraude)risico's.

Meer informatie

Finance & Control - Basis

We adviseren je om basiskennis op te doen in combinatie met de kennis leerdoelen van Onthouden en begrijpen. De focus ligt op het verzamelen van kennis en het opdoen van inzichten over hoe duurzaamheid op jouw werk(veld) van toepassing is.

Focus: basiskennis.

Finance & Control - Onthouden en begrijpen

Het ontwikkelniveau Onthouden en begrijpen sluit aan bij je kennis en ervaring. De leerdoelen op het gebied van kennis kunnen je helpen om na te gaan of je deze kennis beheerst. De ontwikkeling ligt voor jou op het gebied van begrijpen; wat betekent duurzaamheid voor mijn werk? Om te komen tot betrouwbare duurzaamheidsrapportages zijn bijvoorbeeld aanpassingen nodig in het proces van managementinformatie. Welke risico’s spelen daarbij?

Denk aan een leerervaring die afgestemd is op je dagelijkse praktijk waarbij ook aandacht is voor de vraag hoe je dat doet. Wat heb je aan vaardigheden nodig en welke houding/opstelling vraagt het van je om de vertaalslag van kennis hebben naar begrijpen te maken?

Voor de middellange termijn kan het ontwikkelniveau Toepassen en analyseren je helpen bij het scherp krijgen waar je naar toe wilt ontwikkelen.

Focus: jij en je professie.

Finance & Control - Toepassen en analyseren

Op basis van je zelfreflectie ben je uitgekomen bij het ontwikkelniveau Toepassen en analyseren.

Hierbij zijn leerdoelen omschreven die gericht zijn op hoe je betrouwbare duurzaamheid kpi's implementeert en wat dat vraagt voor data-uitwisseling in de eigen keten. En je hebt oog voor mogelijke risico’s en je kunt deze matigen. De kennisdoelen kun je terugvinden bij het ontwikkelniveau Onthouden en begrijpen.

Qua houding vraagt dit een professioneelkritische instelling en de vaardigheid om anderen mee te kunnen nemen in de verandering.

Als je aan de leerdoelen van het ontwikkelniveau Toepassen en analyseren voldoet dan ben je binnen je team of organisatie waarschijnlijk aanspreekpunt op duurzaamheidsverantwoording. In dat geval is het ontwikkelniveau Evalueren en creëren een volgende stap in je ontwikkeling.

Focus: competenties gericht op toepassing voor het eigen werkveld.

Finance & Control - Evalueren en creëren

Dit ontwikkelniveau richt zich ook buiten de organisatie. Je hebt kennis en vaardigheden in huis om duurzaamheid(ontwikkelingen) te integreren tot de reguliere managementcontrolcyclus en neemt daarin ook externe stakeholders mee, bijvoorbeeld binnen de eigen keten of de eigen sector.

Inhoudelijk kun je je verder bekwamen in meer complexe data-uitwisseling, bijvoorbeeld verdergaande digitalisering of matigen van (fraude)risico’s, greenwashing.

Als je dit beheerst, is je uitdaging vooral het meenemen van anderen op dit thema. Welke kennis, inzichten en vaardigheden kun jij overdragen op collega's en/of stakeholders op het gebied van duurzaamheidsverantwoording en -rapportage in relatie tot organisatiedoelen en -activiteiten?

Focus: expertise voor toepassing in brede zin en om de expertise conceptueel te vertalen. Voorbeeld en vraagbaak voor anderen.

Download