De huidige concept-standaarden zullen nog worden getoetst door het Europees Parlement en de Europese Commissie of deze voldoen aan de vereisten van de CSRD. Definitieve goedkeuring van deze set ESRS vindt plaats in het eerste halfjaar van 2023.

Dit is de eerste set ESRS-standaarden. EFRAG zal in 2023 de volgende set standaarden consulteren. Deze set zal bestaan uit sector-standaarden en standaarden voor mkb-ondernemingen.

De CSRD schrijft voor dat ondernemingen gaan rapporteren over hun duurzaamheidsprestaties in het bestuursverslag. Accountants zullen deze informatie van assurance met een beperkte mate van zekerheid voorzien. De rapportageverplichting gaat gefaseerd in, volgens het volgende schema:

  • boekjaar 2024: grote organisaties van openbaar belang met meer dan vijfhonderd medewerkers;
  • boekjaar 2025: overige grote ondernemingen;
  • boekjaar 2026: beursgenoteerde mkb-ondernemingen;
  • boekjaar 2028: niet-EU-ondernemingen met een omzet op de Europese markt groter dan 150 miljoen euro.