De handleiding is een vervolg op de Publieke Managementletter (PML) over klimaatverandering Klimaat is financieel, die de NBA begin 2020 uitbracht met name voor bestuurders en ondernemers. Met de handleiding wordt de PML vertaald naar de dagelijkse praktijk van accountants en worden concrete handvatten geboden ten aanzien van het onderwerp klimaat.

Ieder jaarverslag zou moeten rapporteren over klimaatprestaties, benadrukken NBA-voorzitter Marco van der Vegte en Planet Finance-ambassadeur Fou-Khan Tsang in het voorwoord van de handleiding. "De volgende stap lijkt te zijn: de controleerbaarheid van klimaatdoelen in lijn met 'Parijs'. Niet alleen de maatschappij vraagt hierom, ook wet- en regelgeving wordt hierin concreter en dwingender, met name vanuit de Europese Unie."

CSRD

De uitgave refereert aan de dit voorjaar gepresenteerde Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), onderdeel van de Europese inspanningen om in 2050 de doelstelling van klimaatneutraliteit te behalen (Green Deal). "Organisaties zullen stappen moeten zetten qua CO2-voetafdruk om hun 'license to operate' te behouden en hun continuïteit op (middel)lange termijn te handhaven", zo stelt de handleiding. "Accountants kunnen en moeten hun cliënten en werkgevers daarbij ondersteunen vanuit hun maatschappelijke rol. En in het publiek belang."

De handleiding, die tot stand is gekomen vanuit de community Planet Finance, is bestemd voor alle accountants in welke rol dan ook, aldus de NBA. De publicatie maakt binnen elk hoofdstuk onderscheid tussen gevolgen voor het mkb en voor grote organisaties, met de bijbehorende risico's en kansen.