Toelichting Beleid

Op basis van je zelfreflectie geven we je een advies. Bij ieder advies tref je leerdoelen, competenties en suggesties aan hoe je invulling kunt geven aan deze leerdoelen en competenties. Deze voorbeelden kunnen je helpen om de leerdoelen specifiek te maken voor je eigen situatie.

Download

Bepaal je startniveau

Welke omschrijving geeft het beste je huidige kennis, ervaring weer op het gebied van duurzaamheid?

1. Basis

Ik heb nog onvoldoende kennis om te begrijpen wat de impact is van het onderwerp op mijn werkveld. Het onderwerp is voor mij nieuw.

Meer informatie

2. Onthouden en begrijpen

Ik ben bekend met de basiskennis en weet dat het thema ook op beleidsniveau impact heeft. Ik mag me nog wel verdiepen in de vraag wat nodig is om als organisatie compliant te zijn en/of wat nodig is voor een circulair businessmodel.

Meer informatie

3. Toepassen en analyseren

Ik begrijp wat de maatschappelijke opdracht is en hoe deze onze organisatie raakt. Mijn (leer)vragen zijn meer gericht op hoe voor onze organisatie deze te vertalen naar een passend governancemodel, beheersingsmaatregelen en hoe de diverse (in/externe) betrokkenen mee te nemen in deze verandering.

Meer informatie

4. Evalueren en creëren

Ik zie het als mijn ontwikkeling om mijn kennis en ervaring anderen te helpen om duurzaamheid/ESG te integreren en borgen binnen de vaste bedrijfsvoering. Zowel binnen alsook buiten de eigen organisatie, in de sector of in de keten.

Meer informatie

Beleid - Basis

We adviseren je om de basiskennis te vergaren in combinatie met de kennis leerdoelen van Onthouden en begrijpen. De focus ligt op leren van kennis en opdoen van inzichten over hoe duurzaamheid op jouw werk(veld) van toepassing is.

Focus: basiskennis.

 

Beleid - Onthouden en begrijpen

Het ontwikkelniveau Onthouden en begrijpen sluit aan bij je kennis en ervaring. De leerdoelen op het gebied van kennis kunnen je behulpzaam zijn om te checken of je deze kennis beheerst. De ontwikkeling ligt voor jou op het gebied van begrijpen en daarmee verbanden leggen tussen de maatschappelijke ontwikkeling en het beleid van de organisatie. Niet alleen om compliant te zijn maar ook in de ontwikkeling van een duurzaam organisatiebeleid.

Daartoe is kennis over circulaire, duurzame strategiemodellen vereist in relatie tot wetgeving op het gebied van duurzaamheid. In de houding vraagt het een goede maatschappelijke radar.

Voor de middellange termijn kan het ontwikkelniveau Toepassen en analyseren je helpen bij het scherp krijgen waar je naar toe wilt ontwikkelen.

Focus: jij en je professie.

Beleid - Toepassen en analyseren

Op basis van je zelfreflectie ben je uitgekomen bij het ontwikkelniveau Toepassen en analyseren.

Niet alleen herken je de maatschappelijke opdracht, ook weet je het te vertalen naar duurzaam beleid. Leerdoelen kunnen liggen op het terrein van governance, beheersing en rapportage- of stuurinformatie.

Naar deze kennisaspecten kun je denken aan ontwikkeling op vaardigheden en houding. Bijvoorbeeld om pro-actief het gesprek aan te gaan met de directe stakeholders om bestaande structuren en processen te veranderen.

Als je aan de leerdoelen van het ontwikkelniveau Toepassen en analyseren voldoet, dan ben je voor de organisatie kartrekker op duurzaamheid. In dat geval is het ontwikkelniveau Evalueren en creëren een volgende stap in je ontwikkeling.

Focus: competenties gericht op toepassing voor het eigen werkveld.

Beleid - Evalueren en creëren

Binnen dit ontwikkelniveau bouw je een trackrecord op om anderen, waaronder ook indirecte stakeholders mee te nemen in de transitie naar duurzaam beleid en de aanpassingen die nodig zijn voor de interne beheersing. Je weet duurzaamheid te borgen binnen de reguliere bedrijfsvoering.

Als je dit beheerst, is je uitdaging vooral het meenemen van anderen op dit thema.  Welke kennis, inzichten en vaardigheden kun jij overdragen op collega's en/of stakeholders op het gebied van duurzaamheidsverantwoording?

Focus: expertise voor toepassing in brede zin en om de expertise conceptueel te vertalen. Voorbeeld en vraagbaak voor anderen.

Download