Organisaties die met vertrouwen naar de toekomst kijken, dragen bij aan een duurzame en veerkrachtige economie. Maar als de continuïteit van een onderneming wegvalt en een organisatie failliet gaat, komt snel de vraag of tijdig voldoende gewaarschuwd is door de organisatie én de accountant. Adequaat handelen van accountants in situaties van mogelijke discontinuïteit, bijvoorbeeld als gevolg van technologische, personele en of duurzaamheidissues, is essentieel voor het vertrouwen in het beroep en daarmee één van de belangrijkste thema's voor de sector. Naast externe accountants hebben interne accountants en accountants in business een grote rol in de betrouwbaarheid van data en het tijdig signaleren van risico's. Om die reden wordt ook gezocht naar een betere signalering en rapportering van dreigende discontinuïteit.

Dit zorgt soms voor situaties met dilemma's. Uit de oorzakenanalyse van maart 2022 opgesteld door de Werkgroep Continuïteit, is onlangs een interactieve publicatie beschikbaar gesteld: Rode Vlaggen bij het tijdig signaleren van continuiteitsvraagstukken. Bekijk deze, want naast een opsomming van Rode Vlaggen, is het ook direct een wegwijzer naar relevante regelgeving bij de uitvoering van de risicoanalyse (COS 315r). Zie hiervoor de website van de NBA, Rode vlaggen.

Dilemma: Voldoende personeel

Als controlerend accountant bent u recentelijk samen met de CFO van een toonaangevende logistiek dienstverlener, door een landelijk ondernemersmagazine geïnterviewd voor een artikel in de reeks 'De relatie met mijn accountant'. Het artikel heeft veel positieve reacties opgeleverd. Uw geëtaleerde sectorkennis leidt zelfs direct tot een offerteaanvraag van een interessante marktspeler.

De organisatie van de CFO kampt door de grote concurrentie op de arbeidsmarkt structureel met problemen in het aantrekken van logistiek medewerkers. Bij het opstellen van het jaarverslag is dit punt naar uw mening onderbelicht gebleven in het bestuursverslag. In de discussie met de CFO en CEO hierover werd duidelijk dat de CEO de mening is toegedaan dat dit makkelijk op te lossen is door internationaal uitzendmedewerkers aan te trekken. Hij is daarnaast van mening dat het benoemen van dit punt nadelige gevolgen zal hebben voor het winnen van nieuwe klanten en verzoekt u om zijn zienswijze te volgen; dus niets vermelden over de arbeidskrapte in het bestuursverslag.

Wat doet u?

  1. U verlangt een analyse van de CEO waaruit blijkt dat hij op korte termijn de krapte in personeelsleden kan oplossen.
  2. U volgt de zienswijze van de CEO, hij kent de markt immers als beste
  3. U verzamelt documentatie over de sector en toont daarmee aan dat de structurele arbeidskrapte niet opgelost kan worden met uitzendkrachten en bent van mening dat het opgenomen moet worden in het bestuursverslag.
  4. Iets anders, namelijk…

Dit dilemma is aangeleverd door de Werkgroep Continuïteit. Uit de oorzakenanalyse van maart 2022 is onlangs een interactieve publicatie beschikbaar gesteld: Rode Vlaggen bij het tijdig signaleren van continuiteitsvraagstukken.

Deze publicatie biedt, naast een opsomming van Rode Vlaggen, direct ook een wegwijzer naar relevante regelgeving bij de uitvoering van de risicoanalyse. In de publicatie vindt u nog andere voorbeelden en relevante wetgeving; bijvoorbeeld binnen het thema Business en bedrijfsomvang of thema Financiering.

In deze specifieke casus is onder andere de onderstaande Rode Vlag van toepassing:

Thema 4: Cliënt
Subthema: Onvoldoende kennisniveau bij de klant
Rode vlag: Overschaduwende CEO

Heb je zelf ook een werkgerelateerd dilemma dat je graag (anoniem) zou willen voorleggen aan anderen? Voeg het dilemma toe aan onze DilemmApp, en zie hoe beroepsgenoten zouden handelen.