Regelmatig publiceren we een nieuw dilemma in de app; een praktijkvoorbeeld waar je als accountant mee te maken kunt krijgen. Je kiest vervolgens het antwoord dat het best bij je past en ziet meteen wat anderen kozen. Je kunt een reactie plaatsen om je antwoord toe te lichten en ziet ook reacties van anderen.

In de app zie je ook of je je keuzes baseert op persoonlijk, organisatie of maatschappelijk belang. Na 10 ingevulde dilemma’s krijg je individuele feedback op je persoonlijke profiel. Dat profiel kan wijzigen, afhankelijk van jouw antwoorden op de dilemma’s.

Inloggen bij de DilemmApp

Je kunt inloggen met de verificatiecode: Accountant.

De inhoud van de NBA-omgeving van de DilemmApp valt altijd onder de verantwoordelijkheid van de NBA. Voor het mede-ontwikkelen en de technische ondersteuning van de app danken wij KPMG (dit was ook het geval bij de vorige versie van de app). Vanzelfsprekend conformeren wij ons aan de eisen van de AVG.

Zelf een dilemma aandragen

Je kunt zelf ook dilemma's aandragen. Dit kan via de app of via e-mail. Kies in het menu van de DilemmApp voor 'Stuur uw eigen dilemma in' of mail je dilemma onder vermelding van DilemmApp naar Danie Duzant via: d.duzant@nba.nl.