Organisaties die met vertrouwen naar de toekomst kijken, dragen bij aan een duurzame en veerkrachtige economie. Maar als de continuïteit van een onderneming wegvalt en een organisatie failliet gaat, komt snel de vraag of tijdig voldoende gewaarschuwd is door de organisatie én de accountant. Adequaat handelen van accountants in situaties van mogelijke discontinuïteit, bijvoorbeeld als gevolg van technologische, personele en of duurzaamheidissues, is essentieel voor het vertrouwen in het beroep en daarmee één van de belangrijkste thema's voor de sector. Naast externe accountants hebben interne accountants en accountants in business een grote rol in de betrouwbaarheid van data en het tijdig signaleren van risico's. Om die reden wordt ook gezocht naar een betere signalering en rapportering van dreigende discontinuïteit.

Dit zorgt soms voor situaties met dilemma's. Uit de oorzakenanalyse van maart 2022 opgesteld door de Werkgroep Continuïteit, is onlangs een interactieve publicatie beschikbaar gesteld; Rode Vlaggen bij het tijdig signaleren van continuiteitsvraagstukken. Bekijk deze, want naast een opsomming van Rode Vlaggen, is het ook direct een wegwijzer naar relevante regelgeving bij de uitvoering van de risicoanalyse (COS 315r). Zie hiervoor de website van de NBA, Rode vlaggen.

Dilemma: Het zit in de familie

U bent al enkele jaren de controlerend accountant bij een familiebedrijf. Het familiebedrijf is een belangrijke klant voor uw mkb-accountantskantoor en de DGA heeft al verschillende relaties aangebracht als nieuwe klant.
Bij deze machinefabriek werken circa 500 medewerkers. De laatste 4 jaar kampt de onderneming met liquiditeitsproblemen maar weet telkens net het hoofd boven water te houden. De oprichter / DGA heeft een dermate goed netwerk dat hij steeds op tijd zijn klanten wist te overtuigen om betalingen naar voren te schuiven. Maar, als de orderportefeuille niet direct stevig groeit, zullen de liquiditeitsproblemen problematisch worden.

De DGA heeft een behoorlijke kredietaanvraag ingediend bij de bank om speelruimte te creëren. U weet dat hij van plan is om over anderhalf jaar terug te treden als directeur en de zaak over te dragen aan zijn twee dochters. U kunt zich vinden in de opgestelde prognoses bij de kredietaanvraag, maar de DGA verzoekt u om de geplande bedrijfsoverdracht niet ter sprake te brengen. 
Hij heeft als bijlage bij de kredietaanvraag de gecontroleerde jaarrekening meegestuurd aan de bank, maar hierin is niets opgenomen over de geplande bedrijfsoverdracht. De bank belt u voor nadere informatie. 

Wat doet u?

  1. U brengt de geplande bedrijfsoverdracht wel ter sprake.
  2. U geeft benodigde extra financiële informatie aan de bank, brengt de beoogde bedrijfsopvolging niet actief ter sprake en wijst daarna de DGA op de risico's.
  3. U vindt de prognoses zodanig positief, dat de geplande bedrijfsopvolging niet relevant is in het kader van de kredietaanvraag en brengt het niet ter sprake.
  4. Iets anders, namelijk…

Dit dilemma is aangeleverd door de Werkgroep Continuïteit. Uit de oorzakenanalyse van maart 2022 is onlangs een interactieve publicatie beschikbaar gesteld: Rode Vlaggen bij het tijdig signaleren van continuiteitsvraagstukken

Deze publicatie biedt, naast een opsomming van Rode Vlaggen, direct ook een wegwijzer naar relevante regelgeving bij de uitvoering van de risicoanalyse. In de publicatie vindt u nog andere voorbeelden en relevante wetgeving; bijvoorbeeld binnen het thema Business en bedrijfsomvang of thema Financiering.

In deze specifieke casus is onder andere de onderstaande Rode Vlag van toepassing:

Thema 1: Business en bedrijfsomvang
Subthema: Bedrijfsomvang
Rode vlag: Beperkte financieringsmogelijkheden onderneming

Thema 4: Cliënt
Subthema: Houding van het management
Rode vlag: Bovenmatig optimisme

Heb je zelf ook een werkgerelateerd dilemma dat je graag (anoniem) zou willen voorleggen aan anderen? Voeg het dilemma toe aan onze DilemmApp, en zie hoe beroepsgenoten zouden handelen.