Van een accountant wordt verwacht dat de accountant handelt wanneer de levensvatbaarheid van een onderneming alarmerend laag is. Dat is niet altijd eenvoudig. Soms is de dreiging van discontinuïteit moeilijk zichtbaar. Er is bovendien de angst dat een afgegeven going concern- verklaring tot een self fulfulling prophecy leidt. En wat doe je als accountant wanneer je het continuïteitsprobleem aan de orde stelt en de klant de zaken veel rooskleuriger ziet?

In de publicatie ‘Wel of niet signaleren?’* worden casussen rond continuïteit afgewisseld met interviews waarin (ervarings)deskundigen hun visie delen. De dilemma’s zijn aangeleverd door de werkgroep Continuïteit voor de NBA DilemmApp en staan in relatie tot de interactieve tool 'Rode Vlaggen bij het tijdig signaleren van continuïteitsvraagstukken'.

*Over de cover
Een beer op de weg is een ingebeeld gevaar. Maar wat nu als de beer echt is? Misschien maakt een optimistische directie zich geen zorgen over een te grote afhankelijkheid van een belangrijke opdrachtgever. Terwijl de accountant er wel degelijk een serieuze bedreiging voor de continuïteit inziet.